Tekstil Endüstrisi Boyama Prosesinde Plakalı Isı Değiştiricilerle Atık Isı Geri Kazanım Sistemi Enerji ve Ekserji Analizi

Tekstil Endüstrisi Boyama Prosesinde Plakalı Isı Değiştiricilerle Atık Isı Geri Kazanım Sistemi Enerji ve Ekserji Analizi

Canan Kandilli, Aytaç Koçlu

Tekstil sektörü ülkemiz sanayisinde büyük önemi olan; istihdam ve ihracat rakamlarına bakıldığında
lokomotif sektörlerden biridir. Bu sektörde birçok proseste atık sıvılar ve atık gazlar yüksek sıcaklıkta
dışarı atılmaktadır. Bu atık sıvılar ve gazlar önemli oranda enerji tasarruf potansiyeli taşımaktadır.
Özellikle boyahaneler ciddi anlamda atık ısı kaynaklarıdır. Bu proseslerde yapılacak ısı geri kazanım
sistemleri ile yüksek miktarlarda enerji tasarrufu sağlanabilir. Bu sistemler ile hem enerji tasarrufu
yapılmakta, hem de doğaya daha düşük sıcaklıkta atık sıvı bırakılmaktadır. Bu araştırmanın amacı,
tekstil sanayinde boyama işlemi sonrasında atılan yüksek miktarlarda ve yüksek sıcaklıktaki sıvılardan
plakalı ısı değiştiricileri ile yapılan ısı geri kazanımının incelenmesi ve sistemin performans analizinin
gerçekleştirilmesidir. Performans parametreleri olarak ısı değiştirici etkinliği ve ekserji verimi dikkate
alınacak olup, çalışmada tekstil sektörü için plakalı ısı değiştiricilerle atık ısı geri kazanım sisteminin
termodinamik analizinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Tekstil sektöründe atık sıvılardan ısı geri
kazanım sistemi uygulaması olarak, Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde yerleşik bir tekstil firması
(Sesli Tekstil A.Ş.) bünyesindeki bir boyahaneye plakalı ısı değiştirici sistemi kurulmuştur. Sistemin
termodinamik modellemesi gerçekleştirilmiştir. Sistemden atık ısı kaynağının ve temiz su kaynağının
farklı debideki değerleri için ısı değiştiricisine giren ve çıkan sıvıların sıcaklık değerleri alınmıştır. Elde
edilen verilere göre sistemin enerji ve ekserji analizi yapılarak sistemin performansı ve optimum
çalışma koşulları belirlenmiştir.