Türkiye`nin Batısındaki Jeotermal Sahalar İçin Jeotermal Güç Santrallarının Karşılaştırılması

Türkiye`nin Batısındaki Jeotermal Sahalar İçin Jeotermal Güç Santrallarının Karşılaştırılması

Dan Batscha

Bu makalede, Tükiye’nin batısında kurulmuş olan jeotermal güç santrallarının ve sahaların verileri kullanılarak, çözümler tartışılacaktır. Analizde, tek buharlaştırmalı, çift buharlaştırmalı, basit çift çevrimli ORC, iki kademeli çift çevrim ve iki fazlı çift çevrim santrallar karşılaştırılacaktır. Entalpi derecesinin yanısıra, kondanse olmayan gazların (NCG) ve kabuklaşma sorunlarının santral tipi seçimi ve performansı üzerine etkisi tartışılacaktır.