Yüksek Tavanlı Mahallerde Enerji Etkin Havalandırma – Uçak Boya Hangarı Uygulaması

Yüksek Tavanlı Mahallerde Enerji Etkin Havalandırma – Uçak Boya Hangarı Uygulaması

İbrahim Utku Başyazıcı, Barış Yılmaz

Yüksek tavanlı mahaller havalandırma tekniği açısından pek çok güçlüğü içinde barındırmaktadır. Proses ve konfora yönelik ihtiyaçların bütünleşik olarak değerlendirilmesini gerektiren geniş hacimli endüstriyel ortamlar yüksek tavanlı havalandırma uygulamalarının tipik örneklerindendir. Bu çalışmada, yüksek tavanlı endüstriyel mahal örneği olarak bir uçak boya hangarı ele alınmıştır. Uçak boya hangarı havalandırma sistemi tasarımındaki temel sorun; çok yüksek hava debileri, proses gereksinimleri nedeniyle ortaya çıkan ciddi ısıtma yükleri ve boya nedeniyle oluşan kontaminasyonun kontrol edilmesi zorunluluğudur. Boya hangarına hizmet edecek klima santrallerinin serpantin yüklerinin ve dolayısıyla toplam enerji tüketiminin azaltılabilmesi için havalandırma sistemi çözümünde “Noktasal Dağıtım Sistemi” olarak isimlendirilen yeni bir havalandırma konseptinden yararlanılmıştır.

Geleneksel boya hangarları çoğunlukla çok ciddi havalandırma ve ısıtma yüklerinin ortaya çıkmasına yol açan, tüm hangar kesit alanı boyunca sabit bir minimum hava hızının sağlanması (0,3– 0,5 m/s ) prensibiyle tasarlanmaktadır. Burada önerilen yaklaşım ise boya hangarının, boyanacak uçak tipi ve büyüklüğüne göre, boya prosesinin devam ettiği alanın ayrı bir zon şeklinde havalandırılmasına dayanmaktadır. Sistem detayları boya prosesi gereksinimleri doğrultusunda değerlendirilerek konvansiyonel yaklaşımlar ile “Noktasal Dağıtım” yaklaşımının örnek bir proses için enerji tüketimi açısından karşılaştırması yapılmıştır.