Isı Yalıtımında Faz Değiştiren Malzeme Kullanımı

Isı Yalıtımında Faz Değiştiren Malzeme Kullanımı

Alican Daloğlu

Bu çalışmada, ortamın güneye bakan duvarında iki katman arasına faz değiştiren madde (FDM) yerleştirilmesi durumunun ortamın soğutma yüküne olan etkisi sayısal olarak incelenmiştir. Düzlem duvardaki ısı iletimi tek boyutlu olarak ele alınmıştır. Dış yüzeyde etkili olan güneş ışınımı ve dış hava sıcaklığı zamana bağlı olarak ifade edilmiştir. Soğutma yapılan iç ortamın sıcaklığının sabit olduğu; dış ve iç ortam için ısı taşınım katsayılarının zamanla değişmediği kabul edilmiştir. Kontrol hacmi yöntemi kullanılarak duvar içindeki sıcaklık dağılımının gün boyunca zamanla değişimi sayısal olarak elde edilmiştir. Faz değiştiren maddenin yalıtım malzemesi olarak kullanılmasının duvarın iç yüzey sıcaklığının yükselmesini önlediği ve soğutma yükünü önemli bir miktarda düşürdüğü görülmüştür.