Farklı Bina Tipleri ve Yakıtlar İçin Merkezi Isıtma Sistemlerinin Maliyet Analizi

Farklı Bina Tipleri ve Yakıtlar İçin Merkezi Isıtma Sistemlerinin Maliyet Analizi

Kemal Çomaklı, Uğur Çakır, Şükran Efe

Dünyada kullanılan enerjinin büyük bir kısmı konutlarda tüketilmektedir. Konutlarda kullanılan enerjinin yaklaşık %82’si konutların ısıtılması amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle konutlarda kullanılan ısıtma sistemlerinin tasarımı, kullanılacak yakıtın türü ve maliyetleri kullanıcılar ve enerjinin verimli kullanılması açısından son derece önemlidir. Ülkemizdeki konutların büyük bir kısmında ısıtma işlemi için fosil yakıt kullanan merkezi ısıtma sistemleri tercih edilmektedir.

Bu çalışma kapsamında ülkemizin en soğuk illerinden biri olan Erzurum’da bulunan altı farklı bina tipi belirlenmiş ve her biri için gerekli çalışmalar yapılarak doğalgaz, kömür ve fueloil ile çalışan üç farklı merkezi ısıtma sistemi tasarlanarak, sistemlerin her biri için kurulum ve yıllık işletme maliyetleri hesaplanmıştır. Daha sonra da her bir bina tipi ve yakıt türü için daire başına düşen yıllık işletme ve kurulum maliyetleri karşılaştırılmıştır.