Dış Duvarda Isıl Davranışların Mekan Konforuna Etkisi

Dış Duvarda Isıl Davranışların Mekan Konforuna Etkisi

Türkan Göksal Özbalta, Necdet Özbalta

Bu çalışmada ısıtma yükünün yüksek olduğu Eskişehir ili iklimsel koşullarında 3 farklı dış duvar kuruluşu için optimum yalıtım kalınlığı, yıllık enerji tasarrufu ve geri ödeme süresi hesaplanmış olup, yalıtım malzemesi olarak expande polistiren (EPS-Karbon takviyeli) ve iki farklı yakıt türü (kömür ve doğal gaz) ele alınmıştır. Hesaplarda P1-P2 metodu kullanılmış ve ekonomik analiz süresi 10 yıl alınmıştır. Sonuç olarak, kullanılan yakıt türü ve duvar kuruluşuna bağlı olarak, yalıtım kalınlığı 0.0835 – 0.1269 m, enerji tasarrufu 4.066 – 19.332 $/m2 ve 0.821 – 2.561 yıl arasında değişen geri ödeme süresi bulunmuştur. Mekan konforu açısından, bina dış duvarlarının ısı depolama kapasitelerinin yorumlanmasında faz kayması ve sönüm oranı önemli parametrelerdir. Çok katmanlı duvar kuruluşunda, her katmanın yeri ve kalınlığının, faz kayması ve sönüm oranı üzerinde etkisi vardır.

Çalışmada bir boyutlu, zamana bağlı ısı iletim denklemi sonlu farklar yöntemi ile katmanların termofiziksel özellikleri de dikkate alınarak çözülmüştür. Dıştan yalıtılmış duvar kuruluşunda faz kayması betonarme, tuğla, hafif beton olmak üzere 7.58 – 7.08 – 6.75 h, içten yalıtılmış duvar kuruluşunda ise 6.52 – 6.35 – 5.92 h olarak bulunmuştur. Sönüm oranı ise sırası ile 0.0063, 0.0133, 0.0155 ve 0.0119, 0.0144, 0.0177 aralığında hesaplanmış olup, ısıl kütlenin etkin olarak kullanılabilmesi için ısı yalıtımının duvar dış yüzeyinde konumlanması gereği tespit edilmiştir.