Test, Ayar ve Balans (TAB) Alanında ISKAV Çalışmaları

Test, Ayar ve Balans (TAB) Alanında ISKAV Çalışmaları

Serdar Burak Oral, Durdali Titiz

HVAC uygulamalarında Test, Ayar ve Balans (TAB) işlemleri, proje ve yapım denetiminin bir unsurudur ve başarılı bir TAB uygulaması, tanımlanmış konfor şartlarının sağlanması ve ilgili sistemlerde enerjinin etkin kullanımı açılarından bir zorunluluktur. ISKAV, TAB hizmetleri alanında önce hizmet eksikliğini gidermek adına bu hizmeti sağlamak, nihai olarak bu alandaki çalışma yapacak firmaları ve profesyonelleri eğiten ve akredite eden, alanın bilimsel ve teknik gelişmesine katkı koyan bir yapıyı oluşturmak üzere çalışma başlatmıştır. ISKAV, bu çalışmada NEBB ile işbirliğine giderek, Amerika ve Kanada dışındaki NEBB’in dünyadaki Avustralya’dan sonra ikinci şubesi olma yolunda adımlar atmıştır.

Bu çalışmada önce TAB’ın önemi üzerinde durulmuş, NEBB, TAB alanında ABD’deki sorumluluklar ve ISKAV’ın TAB alanındaki çalışmaları tanıtılmıştır.