Yağmurlama Sistemlerinde Borulama ve Sismik Koruma

Yağmurlama Sistemlerinde Borulama ve Sismik Koruma

Gökhan Balık, Abdurrahman Kılıç

Son yıllarda meydana gelen depremlerde, bina çökmemişse, elektrik kontağı, açık ateşler, mumlar ve gaz yakıtlar nedeniyle meydana gelen yangınlar büyük hasar meydana getirmiştir. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması nedeniyle, binalarda sulu söndürme sistemlerinin önemli bir bileşeni olan yağmurlama sistemlerinin tesisinde, deprem önlemlerinin göz önünde bulundurulması, yağmurlama sistemlerinin deprem sonrasında da işlevlerini yerine getirebilecek şekilde tesis edilmeleri gerekmektedir.

Bu çalışmada yağmurlama sistemi boruları ve bileşenlerinin sismik hareketlere karşı korunması için, özellikle NFPA kodlarında ve FM Global kitapçıklarında belirlenmiş olan tasarım esasları incelenmiş ve alınması gereken önlemler değerlendirilmiştir. Yapılan çalışma kapsamında, yağmurlama borularının birbirlerine bağlanmasında kullanılan esnek bağlantılar, boruların yapı elemanlarına bağlanmasında kullanılan iki yollu enine ve boyuna sabitleme askı elemanları, ana kolonların sürüklenmesini engelleyen dört yollu sismik bağlantılar ve dilatasyon geçişleri için yapılan detay uygulamaları ele alınmış ve farklı yöntemler karşılaştırılmıştır.