Metal Bacalarda Isıl Performansın Deney ile Belirlenmesi

Metal Bacalarda Isıl Performansın Deney ile Belirlenmesi

İlker İbik

Bu çalışmada, EN 1856–1:2009 Bacalar − Metal Bacalar İçin Kurallar − Bölüm 1: Hazır Baca Bileşenleri standardında tanımlı metal bacalarda, ısıl performansın deney yolu ile belirlenmesi hususu incelenmiş, EN 1859:2009 standardının 4.5 no.lu maddesinde uygulama yöntemi bulunan Isıl Performans deneyinin ve deney sonuçlarının metal bacanın tasarımı, üretimi, montajı ve ömür döngüsü için hangi kritik bilgileri ortaya çıkardığı ve bu bilgilerin nasıl yorumlanması gerektiği irdelenmiştir.

Kullanılan deneysel veriler, Çek Cumhuriyeti’nde yerleşik bulunan akredite laboratuar ve AB Onaylanmış Kuruluşu Pavus A.Ş.’nin tesislerinde gerçekleştirilmiş gerçek tip testlerinden elde edilmiş verilerdir.

Çalışma ayrıca, ilgilenilen deney yönteminin doğru uygulamalarının nasıl olması gerektiği üzerinde, örnek bir deney kurulumu tasarımını incelemek yöntemiyle veri ve yorum da sağlamaktadır.