Desisif-Evaporatif Soğutma Sisteminin Deneysel Olarak İncelenmesi

Desisif-Evaporatif Soğutma Sisteminin Deneysel Olarak İncelenmesi

İrfan Uçkan, Tuncay Yılmaz, Orhan Büyükalaca, Ertaç Hürdoğan

Desisif-Evaporatif soğutma sistemleri enerji açısından verimli, düşük maliyetli ve çevresel olarak güvenli sistemlerdir. Desisif-Evaporatif soğutma sistemlerinde genellikle soğutma için kullanılacak olan havanın nemi alındıktan sonra nemlendirme ünitesinde hava üzerine yüksek basınçta atomize edilmiş su püskürtülerek havanın sıcaklığı düşürüldükten sonra soğutulacak olan ortama gönderilmektedir.

Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Laboratuvarında kurulmuş olan Desisif (Nem almalı) – Evaporatif bir soğutma sisteminin ADANA ilinde uygulanabilirliğinin araştırılması amacıyla sistemin performansı incelemek için ölçümler yapılmıştır. Deneyde 100 OC sabit sıcaklıktaki rejenerasyon havası, taze hava ve atık hava debileri 4000 m3/h olarak sabit tutulmuştur. Sistem üzerinde sıcaklık, basınç, güç ve nem gibi değerler anlık olarak ölçülerek deneyler gerçekleştirilmiştir.