teskon2017

BİLDİRİLER


Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları


İklimlendirme Sistemlerinde Ses Gücü Ölçümleri İçin Çok Amaçlı Bir Laboratuvar Tasarımı
H. Temel Belek, Ahmet Arısoy, Volkan Erginer


Urla-İzmir’de Bulunan Müstakil Bir Ev İçin Bütünleşik Hibrit Sistem Analizi
Caner Eser, Faruk Öner, Oğuz Başoğlu, Levent Bilir, Nurdan Yıldırım Özcan, Hüseyin Günhan Özcan


Türkiye’nin Yosundan Enerji Üreten İlk Konut Tasarımı ve Uygulaması- Algaetect Evi
Neslihan Özman Say, İsmail Çelik, Evren Arslaner, Alişan Gönül, Burak Döner


Konutlarda Bağımsız Havalandırmanın Önemi
Taner Yönet


Bir Buharlı Isıtma Sisteminin Enerji Yönetimi Sistemi Kullanılarak Analiz Edilmesi
Cem Tahsin Yücer


Doğal Soğutma Sisteminin Bir Endüstriyel Soğutma Prosesinde Enerji Verimliliği ve Maliyet Etkisinin İncelenmesi
Hamit Mutlu, M. Ziya Söğüt


Endüstriyel Tesislerde Kullanılan Skoç Tipi Buhar Kazanlarının Genel Performans Değerlendirmesi
Şaban Pusat, Hasan Hüseyin Erdem, İsmail Ekmekçi


Buhar Kullanılan Isı Eşanjörlerindeki Problemlerin Teknik Analizi: Sistem Kilitlenmesi – Kondensin Boşalamama Durumu
H. Tarık Güner, M. Yalçın Özçelik


Kapalı Yüzme Havuzlarının Klima Dizaynı
Veli Doğan, Cemre Doğan İlhan


Tesisat Mühendislerinin Hasta Bina Sendromu Oluşmasında Ki Yeri ve Hastalığın Giderilmesi İçin Alınması Gereken Önlemler
Veli Doğan


Bina Entegreli Fotovoltaik Panel Isıl Kontrolcusünün Sayısal Modellenmesi
Mustafa Aydın, Cem Kalkan, Ezgi Koparan, Elif Leşanoğlu, Cansu Uslu, Ceren Yüksel, Şebnem Yılmaz Balaman, Mehmet Akif Ezan, Ahmet Yılancı


Enerji Uygulamalarında Kullanılan Nanoakışkanların Isıl Özelikleri
F. Mertkan Arslan, Hüseyin Günerhan


Endüstriyel Sistemlerde Yüksek Sıcaklıklı Atık Isı Kazanım Amaçlı Termofotovoltaik Uygulamalarında Teorik Modelleme
Büşra Selenay Önal, Zafer Utlu


Bilgisayar Destekli Kanal Tasarımı İle Kanal Yalıtımının Değerlendirilmesi
Handan Karadeniz, Hasan Özgüç Divarcı, Deniz Yılmaz, İ. Timuçin İnce, Ahmet Can


Üç Boyutlu Arka Plan Konumlandırılmış Yoğunluk Farkı (Schlieren) Yöntemi İle Akış Yapılarının İncelenmesi ve Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü İle Doğrulanması
Özgün Özer, Dilek Kumlutaş, Utku Alp Yücekaya


Değişik Bina Modelleri İçin Akış Alanlarının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi
Deniz Gölbaşı, Ertan Buyruk, Koray Karabulut, Beşir Şahin


Isı Borulu Isı Geri Kazanım Ünitelerinin Baca Gazı Uygulamalarında Teorik ve Deneysel İncelemesi
H. Cem Eriştirenoğlu


Farklı İklimlendirme Uygulamalarının Örnek Bir Villada Değerlendirilmesi
Emre Ufuk Erdem, Anıl Arzık, İlkin Bahçeci, Özay Akdemir


Bir Endüstri Tesisinde, Enerji Risk Analiz ve Yönetimi: Iso 50001 Bakışıyla Bir Çalışma Örneği
Ahmet Saim Paker


Binalarda Bütünleşik Güneş Enerjisi Uygulama Örnekleri
Erhan Kırtepe, Ali Güngör


Güneş Enerjili Havalı Kollektörlerde V Dizilimli Çubukların Termal ve Termohidrolik Verime Etkisi
Cihan Yıldırım, İsmail Solmuş


1 MW Kapasiteli Bir Güneş Isıl Güç Santralinin Tasarımı ve Termodinamik Analizi
Deniz Güler, Ahmet Mutlu, Erdi Güney, Başar Çağlar, Arif Hepbaşlı, Mustafa Araz


Üniversitelerde Sürdürülebilir Enerji Yönetimi
Hacer Şekerci, Nurdan Yıldırım Özcan, Arif Hepbaşlı


Endüstriyel Mutfaklarda Çift Cidarlı Davlumbaz Uygulaması ve Enerji Verimliliğine Etkisi
Süleyman Kavas


Nanoteknolojik Malzemelerin Binalarda Sürdürülebilirliğe Katkısının İncelenmesi
Gülşen Cengiz


Çatı Tipi Klimalarda Sezonsal Verimlilik Hesaplama Yöntemi
Volkan Arslan


1253/2014 Ecodesign Direktifine Uygun Klima Santrallerinde Enerji Tasarrufu
Arkun Andıç, Uğur Ege Arat


Boru Destek Sistemleri Tasarımı
M. Emre Çam


Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu


Soğuk İklim Bölgesindeki Konut Binalarının Maliyet Optimum Enerji Verimliliği Seviyeleri İçin Duyarlılık Analizleri
Neşe Ganiç Sağlam, A. Zerrin Yılmaz, Stefano P. Corgnati


Trabzon İlinde Mevcut Yapıların Enerji Etkin Olarak İyileştirilmesinde BEP-TR Programının Kullanımı
Özlem Aydın, Deniz Saylam Canım


Isı Yalıtım Uygulamalarında Isı Köprüsü Etkisinin Nümerik Olarak İncelenmesi
Burak Türkan, Ahmet Serhan Canbolat, Akın Burak Etemoğlu


Yapı Bilgi Sistemlerinin (BIM) Ofis Binalarında Kullanım Alanları ve Potansiyeli
İdil Ayçam, Rukiye Erbaş


Kurumsal Yönetimlerde Bütünleşik Sürdürülebilir Enerji Yönetim Mimarisi: Örnek Çalışma
Mehmet Ziya Söğüt, Levent Yazıcı


Bütünleşik Yapılar İçin Enerji Etkin Mekanik Sistem Tasarımı Metodolojisi ve Örnek Uygulama
Mehmet Ziya Söğüt, T. Hikmet Karakoç, Hamit Mutlu


Yeşil Bina Yaklaşımında Rüzgâr ve Güneş Birleşik Sistemlerinin Termodinamik Analizi
Oğuzhan Yıldız, Selim Aksar, Yusuf Sayıcı, Zafer Utlu


Enerji Kimlik Belgesinin Kapsamı Nedir, Nasıl Düzenlenir ve Sonuçları Nasıl Değerlendirilmelidir
Ömer Ünal, Murat Bayram


Yüksek Enerji Verimliliğine Sahip Bina Uygulamaları
Türkan Göksal Özbalta, Yusuf Yıldız


Örnek Bir Yeşil Yerleşimde Enerji Tüketimi ve Karbon Salımını Maksimum Düzeyde Azaltmak İçin Bir Yaklaşım Önerisi
Ece Kalaycıoğlu, A Zerrin Yılmaz


Bina Kabuğundaki Opak ve Saydam Bileşenlerin Enerji Tüketimine Etkisinin Analizi
Uygur Kınay, Yakup Erhan Böke, Gülay Keskin


Binalarda Kullanılan EPS Yalıtım Malzemesinin Farklı Yoğunluklara Göre Isıl İletkenliğinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi
Hüsamettin Tan, Battal Doğan


Binalardaki Isı Kayıplarının Termal Kamera Ölçüm ve Görüntüleriyle Tespit Edilmesi, Analizi ve Değerlendirilmesiyle İlgili Bir Çalışma
Ömer Ünal, Murat Bayram


Türkiye’deki Binalar İçin Yeni (U) Değerleri: Maliyet Etkin Yöntem
Sven Schimschar, Thomas Boermans, Hasan Heperkan, Ertuğrul Şen, Cevdet Yanardağ


Konut Binaları İçin Isı Yalıtım Malzemesinin ve Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesine Yönelik Yeni Bir Yaklaşım
Kemal Ferit Çetintaş, A. Zerrin Yılmaz


Türkiye’de Konut Sektöründe Uzun Dönemli Enerji Talep Projeksiyonları ve Değerlendirilmesi
Esra Özdemir, Muhsin Kılıç


Düşük Ekserjili Binalarda Güneş ve Rüzgâr Enerjisi İle Birlikte Isı ve Güç Üretim Senaryoları
Birol Kılkış, Şiir Kılkış


Vakumlu Cam Tüp Kullanılan Güneş Enerjili Mekân Isıtma Sisteminin Isıl Performansının Değerlendirilmesi
Güvenç Umur Alpaydın, Serhan Küçüka


Fotovoltaik Termal Kollektör Sisteminin Analizi
Berrin Karaçavuş, H. Özgür Doğanay


Yaşar Üniversitesi’nde Kurulan Binaya Entegre Bir Fotovoltaik Sistemin Dinamik Performansının Değerlendirilmesi
Mustafa Araz, Arif Hepbaşlı, Emrah Bıyık, Mehdi Shahrestani, Runming YAO, Emmanuel Essah, Li Shao, Armando Oliveira,  Teodosıo Del C. Cano, Elena Rico, Juan Luis Lechon


Alternatif Teknolojiler ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Müstakil Bir Konutta Kullanımının Tekno-Ekonomik Analizi
Gül Nihal Güğül, Merih Aydınalp Köksal


Bir Üniversite Binası İçin Enerji Etüdünün Ekonomik Analizi ve Yatırım Karar Süreci
İsmail Ekmekçi, Nevzat Şadoğlu, Yaşar Yetişken


Bir Gizli Isıl Enerji Depolama Tankının Akış Modülünün 2 Boyutlu Sayısal İncelenmesi
Nazım Haydar Yıldırım, Emre Kahraman, Ahmet Berk Yılmaz, Ersin Alptekin, Ayça Tokuç, Mehmet Akif Ezan, Aytunç Erek


Bursa İlindeki Bir Konutun Isıtılmasında Klima Sistemlerinin Kullanılmasının İncelenmesi
Mustafa Mutlu, Emre Çalışkan


Binalarda Isı İstasyonu Uygulamaları, Projelendirilmesi ve Önemli Seçim Kriterleri
Oğuz Aydoğan, Cenk Şen


Evsel Elektrik ve Kullanım Sıcak Su Yük Tahmini, Bursa İncelemesi
M. Emin Uğur Öz


Inverter Klimalar İle Sabit Hızlı Klimaların Enerji Tüketimlerinin Karşılaştırılması
Uğur Sertan, Andaç Yakut


Binalarda VAV Uygulamaları İyileştirilmesi – Fan Hızının Değişken Kanal Basıncına Göre Ayarlanması
Burak Kurtuluş, Oğuz Saka


Soğutma Tesislerinde Yüksek Enerji Performansı İçin Sistem Önerileri ve Chiller System Optimizer Programı İle Farklı Sistemlerin Performans Analizleri
Ali Fuat Koçalan


Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu


Güneş Enerjisi Kaynaklı Absorbsiyonlu Isı Pompası Sisteminin Farklı Derece-Gün Bölgeleri İçin Isıtma-Soğutma Performansının İncelenmesi
Bilsay Pastakkaya


Güneş Enerjisi ve Isı Pompası Destekli Bir Su Isıtma Sisteminin Simülasyonu
Gamze Kandırmış, Salih Coşkun, Nurettin Yamankaradeniz


Alüminyum Köpük Isı Kuyusunun Isıl ve Akış Davranışlarının Farklı Gözeneklilik Değerleri İçin Analizi
İsmail Solmuş, Gürşah Gürüf, Cihan Yıldırım


Boru Demetleri Üzerinde Çapraz Akışta Nusselt Sayısının Nümerik İncelenmesi
Berrin Karaçavuş, Kadir Aydın


Dalgalı Yüzeyli Isı Değiştirici Kanallarında Hız ve Sıcaklık Alanlarının “Rans” Tabanlı Türbülans Modelleri İle Sayısal İncelenmesi ve Deneysel Doğrulaması
Erman Aslan, İlkay Çolpan, Mardiros Engin, İmdat Taymaz, Yaşar İslamoğlu, İ. Cem Parmaksızoğlu, Gökhan Karabaş, Güven Özçelik


Panjur Kanatlı Isı Değiştiricilerinin Performansının Deneysel ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yaklaşımı İle İncelenmesi
Abdulkerim Okbaz, Ali Pınarbaşı, Hüseyin Onbaşıoğlu, A. Bahadır Olcay


Güneş Pilinin Matematiksel Modellenmesi ve Matlab İle Simülasyonu
Riyad Şihab


Fırın İç Hacmindeki Isıl Düzgünlüğün Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar İle Parametrik Olarak Sayısal İncelenmesi
Dilek Kumlutaş, Semih Yılmaz, Özgün Özer, Utku Alp Yücekaya


Dikdörtgen Kapalı Bir Ortama Yerleştirilen Ayrık Isı Kaynağının Konumunun Akış ve Isı Transferine Etkisi
Mehmet Sağlam, Orhan Aydın, Buğra Sarper


Düşey Yüzeyinde Ayrık Isı Kaynakları Bulunan Kanalda Yüzey Işınımının Isı Transferine Etkisi
Buğra Sarper, Soner Birinci, Mehmet Sağlam, Orhan Aydın, Mete Avcı


Yoğuşmalı Yanma Ünitesindeki Atık Gaza Ait Akış Karakteristiklerinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Hasan Avcı, Mehmet Uçar, Mustafa Dutucu, Dilek Kumlutaş


Fan-Coil Ünitesi Komponentlerinin Bütünleşik Performansının Değerlendirilmesi
Akbar Firouzar


Karşıt Akışlı Vorteks Tüpü Soğutma Performansına Etki Eden Parametrelerin HAD Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi
Hasan Melih Kınagu, Mustafa Mutlu, Mehmet Gökçedağlıoğlu, Mehmet Özgün Korukçu


Katı Oksit Yakıt Hücresi Ejektörünün Sayısal İncelemesinde Türbülans Modellerinin Etkinliği
Gökhan Taşdelen, Hasan Küçük


Isıl Konfor Sempozyumu


İklimlendirilen Ortamlarda Soğuk Yüzeylerin Isıl Konfor Üzerine Etkisinin İncelenmesi
İbrahim Atmaca, Sezgi Koçak Soylu, Mehmet Kemer


Otomobil Kabinleri İçerisinde Isıl Konfor Konusundaki Gelişmeler
M. Özgün Korukçu, Muhsin Kılıç


Net-Sıfır Ekserji Binalarında Isıl Konfor
Birol Kılkış


Kullanıcı Etkileşimli Dinamik Termostat Kontrolü İle Isıl Konforun Sağlanması
Tuğçe Aker, Nurdil Eskin


Bir Okul Binasında Tasarım ve İşletme Stratejilerinin Isıl Konfora Etkisi
Ergin Kükrer, Nurdil Eskin


İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Binası’nın Isıl Konfor Şartlarına Bağlı Enerji Analizi
Nurdil Eskin, Mesut Gür, Işıl Özkaya, Çağrıl Cömert, Alperen Yıldızeli


Klima Cihazı Üfleme Çıkış Açısının Isıl Konfor Üzerindeki Etkisinin Nümerik Olarak İncelenmesi
Ahmet Serhan Canbolat, Ömer Kaynaklı, Burak Türkan, Nurettin Yamankaradeniz


Menfez Çıkış Hızının Mahal İçindeki Isıl Konfor Şartlarına Etkisinin İncelenmesi
Ahmet Serhan Canbolat, Ömer Kaynaklı, Recep Yamankaradeniz


Bir Ofis Odasındaki Termal Akışın Kış Şartlarında Sayısal Olarak İncelenmesi
Bahadır Erman Yüce, Erhan Pulat


Bağıl Nemin Işınım Etkisi Altında Isıl Konfor Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Nurullah Arslanoğlu, Abdulvahap Yiğit


Dini Yapıların Isıl Konforunun İncelenmesi: Marmara İlahiyat Cami ve Hz. Ali Cami Örneklemeleri
Ahmet Bircan Atmaca, Gülay Zorer Gedik


Termodinamik Sempozyumu


Grafen Oksit Nanoparçacıkları İçeren Nanoakışkanın Taşınım Isı Transferi ve Basınç Düşüşü Artışı Üzerindeki Etkisinin Düz Bir Boruda Deneysel Olarak Araştırılması
Koray Karabulut, Ertan Buyruk, Ferhat Kılınç


Termodinamik ve Türkiye Bölgesel Yaşam Süresi Tahmini
Lütfullah Kuddusi


Fotovoltaik (PV) Sistemlerin Tasarımı İçin Bütünleşik Bir Metodolojinin Geliştirilmesi ve Bir Uygulama
Yarkın Genç, Emre Aktaş, Orhan Atay, Arif Hepbaşlı, Emrah Bıyık, Mustafa Araz, Mustafa Emre Eren


Faz Değiştiren Malzemelerle Bütünleştirilen Fotovoltaik Termal Sistemlerin (Pvt) Termodinamik ve Ekonomik Performansının İncelenmesi
Canan Kandilli


Türkiye’de Güneş Enerjisi ve Bursa İli İçin Bir Uygulama
Neslihan Güneş, İrfan Karagöz


Kalorifer Peteğinin Isıtma Performansı Tespiti İçin Standartlar ve Bir Uygulama
Ahmet Can


Araç Radyatörünün Isı Transferi Performansının Su Tabanlı Nanoakışkanlar Kullanılarak Deneysel Olarak Araştırılması
Ferhat Kılınç, Ertan Buyruk, Koray Karabulut


Açık Libr-Su Nem Alma Sisteminde Akış Hızlarının ve Dolgu Kanal Açılarının Sistem Performansı Üzerine Etkisi
Barış Kavasoğulları, Ertuğrul Cihan, Hasan Demir


Buharlı Isı Sistemlerinde Ana Hatlarda Oluşan Yoğuşmanın Enerji Ekserji ve Çevresel Performanslar Üzerinde Etkilerinin İncelenmesi
M. Ziya Söğüt, T. Hikmet Karakoç, Olcay Kıncay


Hidrojen Üretiminde Sülfür İyot (S-I) Termokimyasal/Hibrit Çevriminin Enerji ve Ekserji Analizi
Fatih Yılmaz, Reşat Selbaş


Claude Sıvılaştırma Çevriminin Diferansiyel Evrim Algoritmasıyla Termodinamik Optimizasyonu
Tuğberk Hakan Çetin, Mehmet Kanoğlu


Borularda Periyodik Tam Gelişmiş Akışta Viskozitenin Isı Transferine Etkisinin Teorik İncelenmesi
Mehmet Emin Arıcı, Furkan Erman Kan


Kare Kesitli Mikrokanallarda Doymuş Kaynamalı Akış Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi
Burak Markal, Orhan Aydın, Mete Avcı


Dalgalı Mikro-Kanalda Nanoakışkanların Isı Transferi Üzerindeki Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Selma Akçay, Ünal Akdağ


Isı Pompası Destekli Isı Geri Kazanım Cihazının Farklı Sıcaklıklardaki Performans Analizi
Hüseyin Bulgurcu, Mehmet Muslu


Faz Değiştiren Madde (FDM)-İlaveli Isı Alıcılılarla Elektronik Ekipmanların Soğutulması: Konum Etkisi
Mustafa Yusuf Yazıcı, Mete Avcı, Orhan Aydın


Minikanallarda Doymuş Kaynamalı Akış Karakteristiklerinin Deneysel İncelenmesi
Ayşe Candan, Burak Markal, Orhan Aydın, Mete Avcı


Örnek Bir Malzemede Lineer Isı İletiminin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi
Güven Özçelik, Deniz Yılmaz,  Timuçin İnce, Ahmet Can


Gövde Boru Tipi Isı Değiştiricisinin Comsol Multiphysics Programında Nümerik Modellenmesi
Anıl Erdoğan, David Ouellette, Can Özgür Çolpan


İç Hava Kalitesi Sempozyumu


Farklı Oda Sıcaklığı ve Hava Hızı Değerlerinde İki Farklı Ameliyathanede Ameliyat Masası Üzerindeki Partikül Sayılarının İncelenmesi
Hande Ufat, Recep Yamankaradeniz


Oda İçi Partikül Dağılımının Lagrange Yaklaşımına Göre Sayısal Simülasyonu
Yunus Emre Çetin, Orhan Aydın


Ulaşım Araçları İçinde ve Dış Ortamda Siyah Karbon ve Partikül Madde Maruziyeti
Burcu Onat, Burcu Uzun, Özcan Akın, Ülkü Alver Şahin


İç Ortam Hava Kalitesi İyileştirme Cihazları, Performansları, Tarihsel Gelişimi ve Geleceği
Gülen Güllü


Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Cihazları İçin 3 Boyutlu Yazıcı İle Üretilebilecek Isı Değiştirici Tasarımı ve İmalatı
Okan Ayar, Mehmet Alp Yalçınkaya, Ziya Haktan Karadeniz, Erkin Gezgin, Macit Toksoy


Farklı Türdeki Hava Temizleme Cihazlarının Biyoaerosol Giderim Etkinliklerinin Kıyaslanması
Ezgi Öğün, Parisa Babaei, Gülen Güllü


İç Ortam Hava Kalitesinin Solunum Sağlığına Olan Etkisi
Sibel Menteşe, N. Arzu Mirici, Coşkun Bakar, Müşerref Tatman Otkun, Elif Palaz, Deniz Taşdibi, Osman Çotuker, Sibel Oynak


Ortak Kullanım Alanlarında Hava Kökenli Kültür Edilebilir Bakteri Konsantrasyonlarının Değişimi
Nüket Sivri, Arzu Funda Bağcıgil, Kemal Metiner, Baran Çelik, Belgi Diren Sığırcı


Atış Poligonunda İç Ortam Hava Kalitesi İncelemesi
S. Yeşer Aslanoğlu, Gülen Güllü, Fatma Öztürk


İç ve Dış Ortam Havasındaki Mikroplastikler’in İncelenmesi: Bir Kampüs Örneği
Meral Yurtsever, Yavuz Selim Ünlü, Meral Yılmaz, Ayşe Hilal Kartal


Ofis Klimaları Toz Örneklerinde Polibromlu Difenil Eter (Pbde) Seviyelerinin Belirlenmesi
Demet Arslanbaş, Ebru Kocaaslan Narcı


Yapışkan Bant Üretim Tesisi İşyeri Ortamında Uçucu Organik Madde Maruziyeti
Ülkü Alver Şahin, Burcu Onat, Nurgül Elif İlkılıç, Burcu Uzun, Özcan Akın, Yetkin Dumanoğlu


Soğutma Teknolojileri Sempozyumu


Alternatif Soğutkanlı Kaskad Soğutma Çevrimleri ve Güncel Gelişmeler
İlayda Yılmaz, Selin Çekin, Hilmi Cenk Bayrakçı, Arif Emre Özgür


Ticari Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği Yöntemleri
Hüseyin Bulgurcu


Hibrit Tip Kapalı Çevrim Soğutma Kulelerinin Teknik İncelemesi
Toros Arslanyan, Görkem Zengin


İki Kademeli Bir Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminde Eşanjör Kullanımının Termodinamik Açıdan İncelenmesi
Kenan Saka


Bir Ön Soğutmasız Yayınımlı Soğurmalı Soğutma Sisteminin Güneş Enerjisi İle Çalışmasının Deneysel Olarak İncelenmesi
Engin Özbaş


Vakum Soğutma Tekniğinin Fesleğen İçin İncelenmesi
Neslihan Çolak Güneş, Orhan Ekren


İklimlendirme Sistemlerinde Evaporatif Soğutma Uygulamaları
Atacan İdiz, Yunus Can Koçak, Fırat Özdemir, Özay Akdemir, Ali Güngör


Toplu Kullanım Alanlarında Evaporatif Soğutma Teknolojileri: Örnek Bir Uygulama
Fırat Özdemir, Ali Güngör, Ali Kaygın


Ev Tipi Bir Evaporatif Soğutucunun Farklı Ortam Sıcaklıklarında Soğutma Performanslarının Karşılaştırılması
Oğuz Tuncel Bedir, Nuri Akcan


Doğrusal Tip Manyetik Soğutma Sistemi Tasarımı ve Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi
Orhan Ekren, Ahmet Yılancı, Mehmet Akif Ezan, Emrah Bıyık


Manyetik Soğutma Sisteminin Sayısal Modellenmesi
Tunahan Akış, Mehmet Akif Ezan, Ahmet Yılancı, Orhan Ekren


Deneysel Bir Manyetik Soğutma Sistemi İçin Optimal Kontrol Tasarımı
Emrah Bıyık, Mehmet Akif Ezan, Ahmet Yılancı, Orhan Ekren


Farklı Lamel Tiplerinin Kanatlı Borulu Isıtma Bataryası Performansı Üzerine Etkilerinin Sayısal Yöntemlerle Karşılaştırılması
Ayhan Onat, Mert Ekin Özkan, Görkem Zengin


Kuru Soğutucularda Lamel Giriş Tarafı Hava Hızı Profilinin CFD Yazılımı İle Analiz Edilerek İyileştirilmesi
Feridun Yavaş, Hüseyin Onbaşıoğlu


Kanatlı Borulu Isı Değiştirici Isıl / Hidrolik Performansını Etkileyen İyileştirme ve Tasarım Parametre Seçimlerinin Sistem Performansına Etkilerinin İncelenmesi
Mete Özşen, Hüseyin Onbaşıoğlu


İki Farklı Dağıtıcı Modelinde Soğutucu Akışkanın İki Fazlı Modellenmesi ve Soğutma Kapasitesine Etkisinin İncelenmesi
Mehmet Harun Sökücü, Ergin Bayrak, Mehmet Direk


Karbondioksit Akışkanlı Kanatlı Borulu Buharlaştırıcılarda Boru Özelliklerinin Isıl Kapasiteye Etkisinin İncelenmesi
Barış Türkkan, Akın Çağlayan, Hüseyin Onbaşıoğlu


Sabit Alanda ve Sabit Basınçta Karışımlı Ejektör Modellerinin Performans Değerlendirmesi
Ayşe Uğurcan Atmaca, Aytunç Erek, Orhan Ekren


Bina Fiziği Sempozyumu


Duvar Yönlenmesinin Isı Kayıp ve Kazançlarına Etkisi
Tuğçe Pekdoğan, Tahsin Başaran


Bina Enerji Tüketiminin Isıl Modellenmesi
İbrahim Koç, Ersin Sayar, İ.Cem Parmaksızoğlu


Tarihi Binalarda Pasif Yöntemlerle Enerji Tasarrufu: İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Nurdil Eskin, Mesut Gür, Alperen Yıldızeli, Çağrıl Cömert, Işıl Özkaya


Cephelerde Fotobiyoreaktör Kullanımının Binaların Sürdürülebilirliğine Etkisi
İlknur Kükdamar


PV Sistemin Çatı Yüzeyinde ve Cephede Gölgeleme Elemanı Olarak Kullanımının Bir Ofis Binasının Enerji Performasına Etkisinin Değerlendirilmesi
A. Umur Göksu, Gülay Zorer Gedik


İngiltere’ de Yeniden İşlevlendirilen Bir Yapının Çevresel Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik Analizler
Serpil Çerçi


Öğrenci Yurtlarında Gürültü Sorunu -Bir Örnek Kapsamında Soruna Yönelik Çözüm Önerileri
Büşra Kübra Baranok Ak, Neşe Yüğrük Akdağ


Yemekhane Ses Peyzajının Psikoakustik Parametreler Açısından Değerlendirilmesi
Onurcan Çakır, M. Emre İlal


Yönetilebilir Bir Risk Problemi Olarak Yangın
Figen Beyhan, Semra Arslan Selçuk


Mekanik Tesisat Yalıtımı Semineri


Endüstri ve Yalıtım
Faruk Bilal


Elektromekanik Sistemlerin Sismik Koruması
Volkan Dikmen


Dikdörtgen Tip Susturucular
Ayhan Çakır


Yalıtım Altında Korozyon
Bengül Böke


Paslanmaz Çeliklerde Bölgesel Korozyon
Hakan Nayır


Vana ve Armatürlerde Enerji Verimliliği
Metin Akdaş, Berkay Ömür


Endüstriyel Bir Tesiste Aerojel İle Yalıtımın Teknik ve Ekonomik Analizi
M. Yalçın Özçelik, Sezgi Koçak Soylu, İbrahim Atmaca


Bacalar Semineri


Katı Yakıt Sobalarının Hermetik Baca Uygulamaları
Atilla Gedik, Muammer Akgün


Baca Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Uygulamaları
Muammer Akgün, M. İrfan Durak


İstanbul İlinde Uygulanan Baca Kontrol Uygulamalarının Analizi
Muammer Akgün, Behlül Boyalı


Baca Kaynaklı Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin İstatistiksel Analizi
Muammer Akgün


Hastane Havalandırma Sistemleri Semineri


Hastane Havalandırma Standartlarında Yeni Yaklaşımlar, Kabul Kriterleri, Test ve Muayene
Ali Boylu


Hastane Havalandırma Sistemlerinin Test Ayar ve Dengelenmesi (Hava Tarafı)
Ahmet Kemal Babacan


Yeni Nesil Tıp Fakültesi Sağlık Kampüsü Uygulama Örneği
Bora Atay


Temiz ve Kontrollü Odalarda Fark Basınç Kontrolü
Erdem Kablan


Jeotermal Enerji Semineri


Tekrar – Basma ve Türkiye’deki Uygulamalarla İlgili Gözlemler
Abdurrahman Satman


Toprak Kaynaklı Isı Pompaları Enerji Bilançomuza Hangi Koşullarda Katkı Sağlayabilir?
Birol Kılkış, Şiir Kılkış


Jeotermal Enerji Tesislerinin Kuru İncir Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri
Sunay Dağ, Engin Ertan


Jeotermal Suların Çevreye Etkisinin Azaltılmasına Yönelik Önlemler
Celalettin Şimşek, Orhan Gündüz


Jeotermal Sondaj Operasyonlarında Atık Yönetimi ve Türkiye’de ‘Dry – Location’ Uygulaması
İsmet Yücetaş, Nevzat Ergiçay


Jeotermal Organik Rankin Çevrimlerinde Ortam Dizayn Sıcaklığı
Reza Agahi, Alexander & Renken Hergen, Çığır Diner


Jeotermal Kaynaklardan Açığa Çıkan Karbondioksitten Elektrik Üretimi ve Uygulama Projeleri
Hilal K. Ateş, Ümran Serpen


Jeotermal Enerji Uygulamalarında Kullanılan Isı Değiştiriciler
Hüseyin Günerhan


Sabit Sıcaklıklı Isıl Tepki Testleri İçin Yeni Bir Uygulama Metodu
Murat Aydın, Murat Onur, Altuğ Şişman


Jeotermal Kaynakların Elektrik Üretim Potansiyelinin Hacimsel Yöntemlerle Belirlenmesinde Yeni Bir Uygulama Metodu
Melek Altın, Mustafa Onur


Türkiye’deki Çözünmüş Karbondioksit İçeren Jeotermal Sistemlerin Modellemesi İçin Basit ve Hızlı Bir Model
Ömer İnanç Türeyen, Abdurrahman Satman


Sondaj Akışkanı Atık Yönetimi ve Bertarafı
Gürşat Altun, Hakmyrat Atayev


Jeotermal Santrallarda Karbon Emisyonu ve Karbon Tutumu
Niyazi Aksoy, Halim Mutlu, Özge Gök, Gizem Kılınç


Türkiye’de Jeotermal Endüstri’nin Gidişatı
Umran Serpen


Zonguldak’taki Terkedilmiş Kömür Ocaklarının Jeotermal Isı Kaynağı ve Soğuk Kaynak Olarak Kullanılmasına Dair Bir Öneri
Mustafa Eyriboyun13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve teskon+SODEX Fuarı (teskon2017)
Tarih: 19 Nisan 2017 – 22 Nisan 2017
Yer: MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

teskon2017

Kongre sırasında toplam 7 sempozyum, 4 seminer, 15 kurs, 2 panel, 2 saygı oturumu, 1 özel oturum, 3 sabah toplantısı gerçekleştirilmiştir. Kongre ile paralel düzenlenen TESKON+SODEX Fuarına toplam 1761 m2 net stand alanında, sektörde ürün ve hizmet üreten temsilcilikleri ile birlikte 96 kuruluş katılmıştır. Kongreyi bin 348`si kayıtlı delege olmak üzere, 4 bin 800`ü aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite, meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencisi izlerken, fuar 6 bin 676`i aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yürütücülüğünde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde gerçekleştirilen 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongre’sine:

 • 1.348`si kayıtlı delege olmak üzere, 4 bin 800`ü aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite, meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencisi katıldı.
 • Kongre’de 55 oturumda 167 bildiri sunuldu,

2 Panel

 • Tasarım ve Proje Hizmetleri Sorunları ve Çözüm Önerileri
 • Test Ayar Dengeleme (TAD) Sertifikasyonu

15 Kurs

 • VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar Havalandırma Sistemleri
 • Binalarda Kojenerasyon/Trijenerasyon Sistemleri Uygulamaları
 • Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Hava Dağıtım Ekipmanları
 • Mutfak Havalandırması
 • Sprinkler Sistemleri Montaj Kuralları
 • Yüzme Havuzları Filtrasyon Tesisatı Projelendirme Esasları
 • İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Denetimi Teorisi ve Pratik Hesaplamaları
 • Sistem Seçimi
 • Medikal Gaz Tesisatı
 • Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme
 • Yangından Korunmada Su Sisi Sistemleri (Alçak ve Yüksek Basınç ve Hibrid Sistemler)
 • Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları
 • Binaların Performansının Değerlendirilmesinde Ekserji Bazlı Bütünleşik Yaklaşımın Kullanılması ve Binalarda Ekserji Yönetim Sistem Standardı
 • Sanayide Enerji Verimliliği ve Uygulamalar
 • Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi

4 Seminer

 • Bacalar Semineri
 • Hastane Havalandırma Sistemleri Semineri
 • Jeotermal Enerji Semineri ve Jeotermal Enerji ve Çevre Paneli
 • Mekanik Tesisat Yalıtımı Semineri

7 Sempozyum

 • Bina Fiziği Sempozyumu
 • Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu
 • Isıl Konfor Sempozyumu
 • İç Hava Kalitesi Sempozyumu
 • Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu
 • Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
 • Termodinamik Sempozyumu

1 Özel Oturum

 • BIM (Bulding İnformation Modelling)

3 Sabah Toplantısı

 • Sektörel Ar-Ge Faliyetleri
 • Mekanik Tesisat Şartnamesi
 • Sektörel Yayınların Değerlendirilmesi
 • Açılış oturumunun ardından düzenlenen özel oturum ile meslek alanımıza katkıda bulunan önemli isimlere vefamızın bir gereği olarak “Nikita Guber-Özden Ertöz Saygı Oturumu” ve Soğutma Sempozyumu kapsamında “Erol Ertaş Saygı Oturumu” gerçekleştirilmiştir.
 • Kongre yanı sıra düzenlenen teskon+SODEX Fuarına ise; Tesisat Mühendisliği alanında ürün ve hizmet üreten temsilcilikleriyle birlikte 96 kuruluş katıldı.
 • 6676’yı aşkın makina mühendisi ve teknik eleman bu sergileri ziyaret etti.

Sonuç Bildirgesi