Bir Endüstri Tesisinde, Enerji Risk Analiz ve Yönetimi: Iso 50001 Bakışıyla Bir Çalışma Örneği

Bir Endüstri Tesisinde, Enerji Risk Analiz ve Yönetimi: Iso 50001 Bakışıyla Bir Çalışma Örneği

Ahmet Saim Paker

Enerji yönetim standart gerekliliklerinin karşılanmasına yönelik yapılan çalışmadır. Mal üretimine yönelik faaliyette bulunan birçok kuruluşumuz için örnek bir model olacağı düşünülmektedir.

Çözüm anlayışımız problem cümlemiz ile başlar; ” Önemli enerji kullanımı süreç alanlarımız nedir? ” Standardın amacı enerji kullanımlarını kontrol ederek enerji kayıplarını azaltmaktır ki bunlar; kontrolsüz süreç kayıpları, bakım sebepli kayıplar, üretim süreçlerin planlanması aşamasında süreç başlama-bitiş sayıları gibi burada bahsi geçmeyen pek çok konudur.

Metot farklı disiplinlerle tanımlanmış iyi bilinen üç başlıkla; otomotiv standartlarındaki Kontrol Planı[1] ve HTEA[2], Nitel araştırmalar için Amerikalı sosyal psikolog Rensis Likert tarafından geliştirilen Likert ölçeği ve pareto analiz [3] yöntemlerinin birleştirilmesi ile şekillenmiştir. Enerji kertiği[4] referans göstergelerinin[5] önceki dönem değerlerinin geçerli dönemdeki değişiklikler için yapılan analizleri; yeni yatırımlarla süreçlerdeki teknolojik gelişimler, yerleşim değişiklikleri, tekrar devreye alınan süreçler, personel niteliklerindeki değişimler, mevsimsel değişiklikler gibi etkilerle oluşabilecek belirsizliklerin oluşturduğu değişimler, toleranslar. Böylece geçerli referans dönemi profili oluşturulur. İkinci adım da, tüm tanımlanan genel görünüm ve ürün bazındaki özgül enerji tüketimleri SET (Spesifik Enerji Tüketimi)[6] değerlerinin öngörülen hedeflerinin izlenmesidir.

Elde ettiğiniz verilerle bir tablo oluşturularak süreç adımlarının tüketimlerini azalan sırada düzenlenir. En yüksekten düşüğe enerji kullanım dağılımını ağırlıkça önem seviyesini tanımlanır. Bu tablo, enerji yönetimindeki risk alanlarınızın keşfine ve bunların kontrolü ve bertarafına yönelik yol haritamızı belirlemenizi sağlayacaktır.