Hastane Havalandırma Sistemlerinin Test Ayar ve Dengelenmesi (Hava Tarafı)

Hastane Havalandırma Sistemlerinin Test Ayar ve Dengelenmesi (Hava Tarafı)

Ahmet Kemal Babacan

Bu çalışma, sağlık hizmeti veren hastanelerde havalandırma sistemlerinin Doğrulama Sürecinde gerçekleştirilen Test Ayar ve Dengeleme (TAB) hizmetlerini kapsamaktadır. Hava tarafı TAB hizmetlerinin yüksek başarı ile tamamlanabilmesi için dikkat edilmesi gereken teknik detaylar hakkında yöntem odaklı anlatım yapılmıştır.

Bu çerçevede aynı sektör içerisindeki farklı iş kollarına sahip birey ve kurumların, hastane havalandırma sistemlerinin Doğrulama Sürecinde ihtiyaç duyulan TAB hizmetleri hakkında nitelikli bilgiye sahip olmaları ve konuyla ilgili farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır.