Buhar Kullanılan Isı Eşanjörlerindeki Problemlerin Teknik Analizi: Sistem Kilitlenmesi – Kondensin Boşalamama Durumu

Buhar Kullanılan Isı Eşanjörlerindeki Problemlerin Teknik Analizi: Sistem Kilitlenmesi – Kondensin Boşalamama Durumu

H. Tarık Güner, M. Yalçın Özçelik

Endüstriyel tesislerde; ürün ısıtma, form verme, boyama, ortam ısıtma, kurutma, fiksaj gibi birçok amaçla kullanılan buhar eşanjörlerinde (ısı değiştiricileri), başta geç ısıtma olmak üzere birçok sıkıntı ile karşılaşılmaktadır. Bu problemleri teknik ve ekonomik olarak iki temele oturtmak mümkündür. Teknik problemler; conta kaçakları, armatür aşınmaları, serpantin patlamaları ve kondenstop (buhar kapanı) arızaları olarak, ekonomik problemler ise geç ısınma ve buhar kaçakları olarak sıralanabilmektedir. Bu çalışmada, işletmelerde özellikle koç darbesi ve kondensin geri döndürülemeyip dışarı atılması ile gözlenen bu problemler, bir gıda fabrikası özelinde yapılan hesaplamalar ile sunulmuştur.