Nanoteknolojik Malzemelerin Binalarda Sürdürülebilirliğe Katkısının İncelenmesi

Nanoteknolojik Malzemelerin Binalarda Sürdürülebilirliğe Katkısının İncelenmesi

Gülşen Cengiz

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte nanoteknolojik malzemenin kullanımı da yaygınlaşmıştır. Nanoteknolojik malzemeler malzemenin dayanımı arttırmakta yaşam ömrünü uzatmakta dolayısıyla yaşam döngüsü maliyetlerini düşürmektedir. Ayrıca malzemenin nitel ve nicel özelliklerini de iyileştirmektedir. Nanoteknolojiyle üretilmiş olan yapı malzemelerinin binalarda kullanımı binaların sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. Ayrıca ısıl konfor, akustik konfor, görsel konfor, gün ışığı aydınlatması, yangına karşı direnç, enerji etkin aydınlatma sağlamakta, bina bakım maliyetlerini düşürmekte ve iç hava kalitesini iyileştirmektedir. Bu çalışmanın amacı LEED sertifikası almış binalarda uygulanan nanoteknolojik malzemelerin kullanımı örneklerle incelemektir. Çalışmanın kapsamı, LEED sertifikasına sahip binalarda kullanılan nanoteknolojik malzemeler ve kullanımlarıdır. Çalışmanın yöntemi ise literatür taramasıdır.