Ticari Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği Yöntemleri

Ticari Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği Yöntemleri

Hüseyin Bulgurcu

Bilindiği gibi iklimlendirme ve soğutma sistemleri dünya yıllık enerji tüketiminin önemli bir kısmını oluşturmaktadır ve doğrudan veya dolaylı olarak küresel ısınmaya neden olmaktadır. Ticari soğutma sistemleri de bu tüketimde önemli bir paya sahiptir. Ticari soğutma sistemleri, meyve sebzelerin hasattan soframıza gelinceye kadar oluşturulan soğuk zincirde önemli bir halkayı oluşturmaktadır. Ülkemizde ticari soğutma sistemleri standart ürün boyutlarına sahip olmadıklarından enerji verimliliği için bir etiketleme yapılamamaktadır. Ancak gerek enerji tüketimi ve gerekse sera etkisinin azaltılması yönünden enerji verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi hedeflenmelidir. Enerji verimliliği için birçok yöntemler uygulanabilir. Bu çalışmada kabin ısı yalıtımının iyileştirilmesi, ısı köprülerinin ve hava sızıntılarının azaltılması, buharlaşma ve yoğunlaşma sıcaklıklarının değiştirilmesi, kompresörlerin, kondenser ve evaporatör fanlarının yüke bağlı olarak değiştirilmesi, yüksek verimli aydınlatma vb. gibi yöntemler tartışılmıştır.