Öğrenci Yurtlarında Gürültü Sorunu -Bir Örnek Kapsamında Soruna Yönelik Çözüm Önerileri

Öğrenci Yurtlarında Gürültü Sorunu -Bir Örnek Kapsamında Soruna Yönelik Çözüm Önerileri

Büşra Kübra Baranok Ak, Neşe Yüğrük Akdağ

Günümüzde yaşadığımız çevrenin kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden biri de gürültüdür. Gürültü, özellikle hızlı büyüyen şehirlerde, konut ve sanayi alanlarının plansız ve iç içe gelişmesi, trafik yoğunluğunun artması, elektrik, elektronik ve mekanik aletlerin günlük hayatımıza daha çok girmesine paralel olarak, kalabalıklaşan şehirlerde kent kullanıcılarının hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Tüm dünyada, ortaya çıkan bu rahatsızlığa karşı gürültüyle ilgili ciddi çalışmalar yapılmakta, gerek hazırlanan yönetmeliklerle gerekse yapılan uygulamalarla gürültü olabildiğince denetim altına alınmaya çalışılmaktadır.

Öğrencilerin önemli bir bölümünün, eğitim hayatlarındaki başarıları üzerinde önemli yeri olan öğrenci yurtlarında da uygun işitsel konforun sağlanması önem taşır. Bu çalışma kapsamında, bir öğrenci yurdu örneğinde gürültü sorununun ele alınarak, denetime ilişkin önlemlerin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan çalışmalarla, yapının duvarlarında hava doğuşlu, döşemelerinde ise hava ve katı doğuşlu gürültülerin denetimi için olması gereken kesitlere örnekler, TS EN 12354 standardına uygun, bir yapı akustiği simülasyon programı yardımı ile ortaya konmuştur.