Enerji Kimlik Belgesinin Kapsamı Nedir, Nasıl Düzenlenir ve Sonuçları Nasıl Değerlendirilmelidir

Enerji Kimlik Belgesinin Kapsamı Nedir, Nasıl Düzenlenir ve Sonuçları Nasıl Değerlendirilmelidir

Ömer Ünal, Murat Bayram

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre 2011 den önce yapılmış mevcut binaların Mayıs 2017 tarihine kadar EKB alması zorunludur. Ancak yeterli ve doğru bilgilendirme yapılamadığı için Türkiye genelindeki mevcut binaların büyük bir çoğunluğunda halen EKB alınmamıştır.

Bazı ısı yalıtımı (mantolama) firmalarının da bu zorunluluğu kullanıp, işlerini artırabilmek amacıyla, “EKB alabilmek için mantolama yaptırmak gerekiyor” şeklinde halkı yanlış bilgilendirmeleri nedeniyle, bu konu, halkımız tarafından 2017 Mayıs ayına kadar sanki ısı yalıtımı (mantolama) yaptırmak zorunluymuş gibi algılanmıştır.

Bina için EKB alınması ile mantolama yaptırılması tamamen ayrı konulardır.
Sonuçta bu tür maksatlı yanlış bilgilendirmeler yine halkımızı mağdur etmektedir.

Bunlara ilaveten veri girişlerinde ne yazık ki bazı EKB Uzmanlarımızın, yeterli özeni göstermemeleri ve dikkatsiz çalışmaları nedeniyle programa hatalı veriler girilebilmekte ve bu hatalı veriler de sonuçları olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Hesaplanan sonuçların da doğru olarak değerlendirilmemesi diğer bir problemli konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışma, meslektaşlarımıza EKB ile ilgili en son yürürlükteki Yönetmelik bilgileri kapsamında, yukarıda belirtilen konulara açıklık getirilmesi, BEP-TR hesap programında en son yapılan değişiklik ve yeniliklerin aktarılması, elde edilen sonuçların nasıl değerlendirilmesi gerektiği ve programın kullanımında sıkça karşılaşılan ve özellikle dikkat edilmesi gereken hususların tekrar hatırlatılması amacıyla yapılmıştır.