İstanbul İlinde Uygulanan Baca Kontrol Uygulamalarının Analizi

İstanbul İlinde Uygulanan Baca Kontrol Uygulamalarının Analizi

Muammer Akgün, Behlül Boyalı

Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 2015 Ekim ayından itibaren İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ) yönlendirmesi ile eski ve yeni montaj doğalgazlı cihazların bacalarına ait proje ve hesap incelemeleri ile malzeme-montaj ve sızdırmazlık kontrolünü içeren saha kontrollerini yapmaktadır. Bu kontroller sırasında, bacaların mevcut standartlara uygunluğu değerlendirilmektedir. Bu çalışmada bu kontroller sırasında tespit edilen uygunsuzluklar, bu uygunsuzlukların sebepleri değerlendirilerek çözüm önerileri sunulmaktadır.