İklimlendirme Sistemlerinde Evaporatif Soğutma Uygulamaları

İklimlendirme Sistemlerinde Evaporatif Soğutma Uygulamaları

Atacan İdiz, Yunus Can Koçak, Fırat Özdemir, Özay Akdemir, Ali Güngör

İklimlendirme, tanım itibari ile belirli bir ortam havasının, sıcaklık, nem, hava hızı, v.b. değerlerinin ayarlanması ile ortam koşullarının istenilen standartlara ulaştırılması işlemidir. İnsanoğlu tarihin başlangıcından bu yana gerek kendi konforu gerekse diğer ikincil ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde giderilmesi için havanın şartlandırılmasına ihtiyaç duymuştur. Tıbbi ve gıda ürünleri gibi uygun şartlar altında korunmadığı takdirde hızlıca bozulacak ürünlerin saklanmasından veri merkezleri gibi sistemlerin yüksek performansta çalışmasını sağlamaya kadar pek çok alanda iklimlendirme ihtiyacı vardır. İklimlendirme sistemleri uygulamalarında sistem tercihini etkileyen en önemli faktörlerden birisi de enerji verimliliğidir. Dünya genelinde enerji giderlerinin büyük bir bölümünün iklimlendirme sistemlerinde harcandığı bilinmektedir. Özellikle yaz aylarında ılıman ülkelerde soğutma işlemi için harcanan enerji toplam enerji tüketiminin oldukça büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Evaporatif soğutma sistemleri yüksek enerji verimliliği ile çalışan, kurulum ve işletme maliyetleri düşük sistemlerdir. Sistem, buharlaşma işleminin oluşturduğu soğutma etkisinden faydalanarak çalışır. Bilinen en eski iklimlendirme uygulamalarından olan evaporatif soğutma neolitik döneme kadar dayanan bir tarihe sahiptir. Bu çalışmada evaporatif soğutma sistemleri kapsamlı olarak incelenmiş, evaporatif soğutucular ile ilgili çalışmalar ve yapılan uygulamalar detaylı olarak aktarılmıştır. Farklı evaporatif soğutma uygulamalarının termodinamik analizleri gerçekleştirilerek verim tanımları verilmiş ve sistemler karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.