Katı Yakıt Sobalarının Hermetik Baca Uygulamaları

Katı Yakıt Sobalarının Hermetik Baca Uygulamaları

Atilla Gedik, Muammer Akgün

Ülkemizde ısınma genellikle katı yakıt yakan sobalarla sağlanmaktadır. Ancak bu sobalar yanma için gerekli yanma havasını iç ortam havasından sağladıkları için karbonmonoksit zehirlenmesi gibi istenmeyen sonuçların oluşmasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada katı yakıt yakan sobalarda hermetik uygulamalar açıklanmıştır.