İngiltere’ de Yeniden İşlevlendirilen Bir Yapının Çevresel Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik Analizler

İngiltere’ de Yeniden İşlevlendirilen Bir Yapının Çevresel Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik Analizler

Serpil Çerçi

Çalışma alanı, UK-Doğu Londra’da, çürümekte olan eski bir metro (Shoreditch Overground) istasyonudur. Topluma yeniden kazandırma projesi kapsamında, eski yapının yükseltilmesi ile elde edilen yeni yapıya, İngiltere’de şu anda yürürlükte olan bir dizi politika ilkeleri doğrultusunda çeşitli analizler yapılmıştır.

Bu analizlerden sadece gün/güneş ışığı etki analizleri ve yapıya uygulanan yenilenebilir teknolojilere ait yapının ürettiği CO2 miktarını azaltma analizleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Gün Işığı Etkisinin Değerlendirilmesi ile; önerilen yeni binanın çevresine oluşturduğu ‘gölgeleme etkisi’ ve ‘güneş ışığı’ kalitesi incelenmiş, yapılan analizler sonucunda yapının kat yüksekliğinin ve biçimsel özelliğinin yönetmeliklere uygun olduğu gösterilmeye çalışılmıştır.

Düşük ve Sıfır Karbon (LZC) Teknolojilerinin uygulanması ile; enerji, karbon analizleri ve binanın emisyon değerlendirmesi sonucunda UK’ nın 2011 hedeflerine uygun olduğu tesbit edilmiştir. Bu çalışmadaki analizlerin benzerlerini, farklı iklim koşulları ve bölgelerde, karşılaştırmalı modellemelerle yapmak mümkündür.