Fotovoltaik (PV) Sistemlerin Tasarımı İçin Bütünleşik Bir Metodolojinin Geliştirilmesi ve Bir Uygulama

Fotovoltaik (PV) Sistemlerin Tasarımı İçin Bütünleşik Bir Metodolojinin Geliştirilmesi ve Bir Uygulama

Yarkın Genç, Emre Aktaş, Orhan Atay, Arif Hepbaşlı, Emrah Bıyık, Mustafa Araz, Mustafa Emre Eren

Binaya entegre fotovoltaik (BEFV) sistemler, yenilenebilir enerji kaynaklarının en bol, tükenmez ve temizi olan güneş enerjisini kullanmak için en iyi yollardan biridir. Bu çalışmanın ana amacı, fotovoltaik sistemlerin tasarımı için bütünsel bir metodolojiyi geliştirmektir. Bu bağlamda, BEFV sistemler önce gözden geçirilmiş, daha sonra, bu sistemler çeşitli uygulama alanlarına göre sınıflandırılmıştır. Son olarak, geliştirilen metodoloji sunulmuştur.

Burada verilen metodolojinin, bu konuda çalışan tasarımcı, uygulayıcı, mühendis ve mimarlara katkı sağlayacağı yazarlar tarafından beklenmektedir.