Menfez Çıkış Hızının Mahal İçindeki Isıl Konfor Şartlarına Etkisinin İncelenmesi

Menfez Çıkış Hızının Mahal İçindeki Isıl Konfor Şartlarına Etkisinin İncelenmesi

Ahmet Serhan Canbolat, Ömer Kaynaklı, Recep Yamankaradeniz

Bu çalışmada bir oda içerisinde bulunan klimanın hava üfleme hızı değiştirilerek, farklı hızların ısıl konfora etkisi nümerik olarak incelenmiştir. Analizlerde kullanılmak üzere üç boyutlu klima ve oda geometrisi oluşturulmuştur. Gerçek çalışma şartları üzerinden alınan ölçümler simülasyonda sınır şartı olarak tanımlanmıştır. Hesaplamalar sonlu hacim yöntemi kullanılan bir paket program kullanılarak sürekli rejim şartları kabulünde yapılmıştır. Analizlerde türbülans modeli olarak RNG k-ε, duvar yaklaşımı olarak ise Standard Wall Function kullanılmıştır. Yüzde memnuniyetsizlik (PD) değeri program içerisinde tanımlanarak oda içindeki ısıl konfor, sayısal olarak hesaplanmıştır. Bunun dışında klima cihazının farklı üfleme hızları için sıcaklık ve hız dağılımları elde edilmiş, mahal içindeki yerel konforsuzluklar tespit edilmiştir.