Türkiye’de Konut Sektöründe Uzun Dönemli Enerji Talep Projeksiyonları ve Değerlendirilmesi

Türkiye'de Konut Sektöründe Uzun Dönemli Enerji Talep Projeksiyonları ve Değerlendirilmesi

Esra Özdemir, Muhsin Kılıç

Sosyal ve ekonomik gelişme düzeyi, nüfus, sanayileşme, kentleşme, teknolojik gelişme gibi birçok sosyoekonomik etmene bağlı olarak ülkelerin enerji talebi değişmektedir. Son yılarda, ülkemizde gerçekleşen ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma enerji tüketiminde artışa neden olmuştur. Bu doğrultuda, ihtiyaç duyulan enerji, zamanında, yeterli, sürekli ve çevresel etkisi dikkate alınarak sağlanmalıdır. Bunun için de alternatif enerji stratejileri belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye Enerji-Denge Tablolarından yararlanılarak 1970-2012 verileri kullanılmış, Long Range Energy Alternatives Planning System (LEAP) Programında Türkiye’de konut sektörü ve diğer enerji talep sektörlerinde uzun dönemli enerji talep projeksiyonları geliştirilerek sonuçları değerlendirilmiştir.