Bursa İlindeki Bir Konutun Isıtılmasında Klima Sistemlerinin Kullanılmasının İncelenmesi

Bursa İlindeki Bir Konutun Isıtılmasında Klima Sistemlerinin Kullanılmasının İncelenmesi

Mustafa Mutlu, Emre Çalışkan

Klima sistemlerinin tasarım, üretim ve otomasyonundaki gelişmeler ile birlikte bu sistemlerin ısıtma ve soğutma performansları her geçen yıl artmaktadır. Isıtma ve soğutma çevrimlerinin performansındaki bu artış, bazı bölgelerdeki ısıtma yüklerinin karşılanmasında bu tarz sistemlerin kullanılmasının önünü açmıştır. Bu çalışmada, meteorolojik veriler kullanılarak Bursa ili için ısıtma yüklerinin zamana göre değişimi hesaplanmış; bu yüklere bağlı olarak bir konut içerisindeki sıcaklığın kontrolünü sağlayan klima sisteminin sayısal modeli oluşturularak bir yıl boyunca tükettiği enerji belirlenmiştir. Isıtma periyodu için hesaplanan elektrik tüketim değerleri, aynı şartlarda doğalgaz, fuel oil ve LPG kullanılması durumunda oluşacak olan enerji maliyetleri ile karşılaştırılmıştır. Klima sistemlerinin performansındaki artışla birlikte ısıtma giderlerinin nasıl etkileneceği hesaplanmıştır. Isıtma ve soğutma teknolojilerindeki ilerlemeler ve farklı soğutucu akışkanların kullanılmaya başlanması ile birlikte günlük hayatta genellikle soğutma amaçlı kullanılan ısı pompalarının performansları her geçen gün artmakta ve bu tarz sistemlerin ısıtma uygulamalarında da kullanılması ekonomik açıdan mümkün olmaktadır. Yakın bir gelecekte klima sistemlerinin ısıtma uygulamalarında sıklıkla kullanılacağı öngörülmektedir.