Trabzon İlinde Mevcut Yapıların Enerji Etkin Olarak İyileştirilmesinde BEP-TR Programının Kullanımı

Trabzon İlinde Mevcut Yapıların Enerji Etkin Olarak İyileştirilmesinde BEP-TR Programının Kullanımı

Özlem Aydın, Deniz Saylam Canım

soğutma amaçlı tüketilmektedir. Bu yüksek oranlar dikkate alındığında son yıllarda enerjiyi bilinçli kullanma adına yapılan konut tasarımlarında bu konuda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Daha az maliyet ve daha az birincil kaynak kullanarak daha çok enerji elde etme yönünde yapılan çalışmalarla enerji verimliliği sağlanırken konfor koşullarından taviz vermemek çok önemlidir. Enerji etkin bina tasarımı pek çok değişken için en uygun değerlerin düşünülmesi ve uyumlu bir şekilde bir araya getirilmesi ile mümkündür.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeni yapılan bütün yapılarda standartlara uyum sağlama önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma zorunluluğu bunu daha da arttırmıştır. Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulaması yeni ve mevcut binaları kapsamaktadır. 2011 yılında yeni binalarda EKB uygulamasının başlaması ve mevcut binalara da 2017 yılına kadar EKB alınması zorunluluğu, toplumda yalıtım bilincini ve yalıtımın önemini artmıştır. Enerjinin verimli kullanımı adına yapılan çalışmalar ile binalarda dıştan yalıtım uygulamalarında hızlı bir artış gözlenmeye başlamıştır.

Yapılan bu çalışmada özellikle ısıtma sistemi değişikliği yapılmış konutlarda enerji tüketimini en aza indirgemek için yapı dış kabuğunda yapılan dıştan yalıtım uygulaması ile binaların enerji performansını değerlendirmede kullanılan EKB’nin önemi vurgulanmıştır. Bu bağlamda Trabzon ilinde ısıtma sistemi değişikliği yapılmış örnek bir konut yapısı incelenmiştir. Konutun dış kabuğunda yapılan ısı yalıtım uygulamasının ısıtma enerjisi ihtiyacına etkisi ve BEP-TR programında binanın mevcut durumu ve yalıtımlı durumu değerlendirilmiştir.