Panjur Kanatlı Isı Değiştiricilerinin Performansının Deneysel ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yaklaşımı İle İncelenmesi

Panjur Kanatlı Isı Değiştiricilerinin Performansının Deneysel ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yaklaşımı İle İncelenmesi

Abdulkerim Okbaz, Ali Pınarbaşı, Hüseyin Onbaşıoğlu, A. Bahadır Olcay

Bu çalışmada faklı panjur açılarında ve Reynolds sayılarında panjurlu-kanatlı ısı değiştiricilerinin ısı transferi ve basınç düşüşü karakteristikleri deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Deneylerde akış yapısını incelemek için kapalı döngü bir su tünelinde boya ile akış görselleştirme yöntemi kullanılmıştır. Panjurlu kanatlı ısı değiştiricilerinin ısıl ve hidrolik karakteristiklerini farklı panjur açılarında ve çalışma şartlarında incelemek için sayısal çalışmalar ANSYS Fluent yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, sıcaklık eş düzey eğrileri, akım çizgileri, sürtünme faktörü f, Colburn j faktörü ve bunların oranı olan j/f olarak sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar, en yüksek ısıl-hidrolik performansa, panjur açısının 20° olduğu durumda ulaşıldığını göstermiştir.