Binalardaki Isı Kayıplarının Termal Kamera Ölçüm ve Görüntüleriyle Tespit Edilmesi, Analizi ve Değerlendirilmesiyle İlgili Bir Çalışma

Binalardaki Isı Kayıplarının Termal Kamera Ölçüm ve Görüntüleriyle Tespit Edilmesi, Analizi ve Değerlendirilmesiyle İlgili Bir Çalışma

Ömer Ünal, Murat Bayram

Türkiye’de toplam kullanılan enerjinin yaklaşık % 36’sı binalarda tüketilmektedir. Binalarda kullanılan toplam enerji miktarının da büyük bir kısmı (yaklaşık % 80) ısınma/soğutma amaçlı olarak tüketilen enerjiden oluşmaktadır. Bu nedenle binalarda enerji verimliliğinin artırılmasında en önemli konulardan birisi de istenmeyen ısı kayıpları ve dolayısıyla enerji kayıplarıdır. Bu ısı kayıpları, binaların projelendirilmesindeki hatalardan, inşa esnasında nitelikli, düzenli ve yeterli denetimin olmamasından ya da kalitesiz işçilik nedeniyle yapılan hatalı imalatlar ve uygulamalardan kaynaklanabilmektedir.

Binalardaki ısı kayıplarının önlenmesinde yapılacak ilk işlem ısı kayıplarının binanın hangi yapı elemanlarından (betonarme duvar, kolon, kiriş, pencere doğraması, cam, kapı, dolgu duvar, çatı, döşeme, çıkma, iç balkon) oluştuğunun görüntülü tespitidir. Bu tespit ısıya duyarlı çalışan ileri teknoloji ürünü cihazlar olan termal kameralarla görüntü olarak ortaya çıkarılabilmektedir. Çekilen fotoğrafların öncelikle doğru olarak düzenlenmesi ve mimari proje ile beraber analiz edilip değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu analiz ve değerlendirmeler sonunda, binanın ısı kaybı ile ilgili tüm olumsuzlukları bölgesel olarak tespit edilebilmekte, ayrıca binanın mimari proje detaylarına uygun inşa edilip edilmediği de belirlenebilmektedir.

Ayrıca yapılan yalıtım uygulamaların performansı da termal kamera ile yapılacak görüntülü ölçümlerle tespit edilebilmektedir. TS 825 Standartına göre hesaplanan kalınlığa göre yapılan uygulamalarda yalıtım performansının yüksek olduğu ve kalınlık hesaplarını doğruladığı ölçümlerle tespit edilmiştir. TS 825 de hesaplanan kalınlıktan daha az kalınlıkla yapılan uygulamalarda veya yeterli kalınlığa ulaşılamayan malzemelerle yapılan ısı yalıtım uygulamalarında ise, yalıtım performansının yeterli olamadığı ve ısı köprüleri oluştuğu görülmüştür.

Sonuç olarak termal kamera ile yapılan görüntülü ölçümlerde binadaki ısı kayıplarının tespiti dışında binanın mimari proje detaylarına uygun yapılıp yapılmadığı ve yapılan ısı yalıtım uygulamasının performansı ölçülebilmektedir. Binalara yapılan ısı yalıtım uygulamalarının performanslarının değerlendirilmesi sadece termal kameralarla yapılacak görüntülü doğru ölçümlerle belirlenebilir.