Soğutma Tesislerinde Yüksek Enerji Performansı İçin Sistem Önerileri ve Chiller System Optimizer Programı İle Farklı Sistemlerin Performans Analizleri

Soğutma Tesislerinde Yüksek Enerji Performansı İçin Sistem Önerileri ve Chiller System Optimizer Programı İle Farklı Sistemlerin Performans Analizleri

Ali Fuat Koçalan

Bu çalışmada, farklı tip ve özellikte soğutma grupları ile bu soğutma gruplarının birden fazla sayıda kullanıldığı ve farklı şekilde tasarlanmış olan soğutma tesisleri hakkında bilgiler verilmiştir. Alışılagelmiş soğutma sistemlerinin yanında alternatif sistemler de anlatılmış ve bazı durumlarda bu sistemleri tercih ederek enerji performansının iyileştirilebileceği kanıtlanmıştır. İklim verilerini, binanın yük karakteri ve kullanım durumunu, soğutma gruplarının tam ve parçalı yüklerdeki tüketim değerlerini, soğutma sisteminin diğer elemanları olan kule ve pompaların sarfiyatlarını, elektrik bedelini ve öngörülen soğutma sistemlerini tarifleyerek simülasyon yapma imkanı veren ve detaylı ekonomik analiz ve sistem parçalı yük raporları üretebilen Chiller System Optimizer programı ile karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. Böylece binanın yük karakterine uygun olarak doğru cihaz ve sistemi seçmenin önemi vurgulanmıştır.