Üniversitelerde Sürdürülebilir Enerji Yönetimi

Üniversitelerde Sürdürülebilir Enerji Yönetimi

Hacer Şekerci, Nurdan Yıldırım Özcan, Arif Hepbaşlı

Bina sektörü, birincil enerji tüketiminde önemli bir paya sahiptir. Bu kapsamda, her geçen gün sayıları giderek artan üniversite yapıları, cazip enerji tasarrufu fırsatlarını sunmaktadır. Üniversiteler, içerdikleri bölümlere, fakültelere, vs. bağlı olarak (içerisinde hastane veya yoğun enerji kullanan ünitelerin varlığına) farklı enerji tüketim değerlerine sahip olabilirler. Öte yandan, yüksek kullanım alanlarına sahip binaları içerdiklerinden, toplam enerji tüketimi önemli boyutlarda olmakta ve bu nedenle sertifikalı bir enerji yöneticisinin bulunması gerekli olmaktadır. Burada önemli olan, yasal zorunlulukları karşılamak üzere, salt bir enerji yöneticisinin atanmasından öte, üniversitelerde enerji yönetim sistemlerinin oluşturulması ve sürekli bir iyileşmenin sağlanıp devam ettirilmesiyle, gelecek için daha iyi bir çevrenin bırakılmasıdır.

Bu çalışmada, öncelikle enerji yönetim sistem standardına kısa bir giriş yapıldı. Daha sonra, üniversiteler için enerji yönetim sistem standardı sertifikalandırılmasının nasıl oluşturulacağı, bu kapsamda izlenecek adımlar, yapılacak işler, teknik ve idari işlerinin yürütülme süreci ele alındı. Son olarak, bu süreçte karşılaşılacak bazı zorluklar ve çözüm önerileri sunuldu. TS EN ISO 50001:2011 Sertifikasını ülkemizde ilk alan Yaşar Üniversitesi’nin bu konudaki bilgi ve deneyimlerinin, bu alanda çalışanlara çok yararlı olacağı yazarlar tarafından beklenmektedir.