PV Sistemin Çatı Yüzeyinde Ve Cephede Gölgeleme Elemanı Olarak Kullanımının Bir Ofis Binasının Enerji Performasına Etkisinin Değerlendirilmesi

PV Sistemin Çatı Yüzeyinde Ve Cephede Gölgeleme Elemanı Olarak Kullanımının Bir Ofis Binasının Enerji Performasına Etkisinin Değerlendirilmesi

A. Umur Göksu, Gülay Zorer Gedik

Bu çalışmanın amacı, orta ölçekli bir ofis binasında aynı yüzey alanına sahip PV sistemin, binanın çatısında sadece aktif bir sistem olarak kullanılması ile binanın cephesinde pasif sistem olan gölgeleme elemanı olarak kullanılmasının binanın enerji performansına etkisinin karşılaştırılarak değerlendirilmesidir.

Çalışmadan beklenen, aynı PV sisteme yapı kabuğunda ikincil bir işlev tanınarak binanın enerji performansının arttırılmasıdır. Hem aktif hem de pasif bir sistem olarak tasarlanan bu bütünleşik sistemin mimar ve mühendis ortak çalışması sonucunda, geleceğe yönelik enerji endişelerimiz altında, potansiyeli ortaya konulacaktır.

Çalışma kapsamında, referans bir ofis binası tasarlanmış ardından gölgeleme elemanı ile bütünleşik PV sistem uygulaması ve çatıda PV sistem uygulaması yapılmıştır. Binanın enerji performansının değerlendirilmesinde energy plus tabanlı bir simülasyon programı kullanılmıştır.