Yüksek Enerji Verimliliğine Sahip Bina Uygulamaları

Yüksek Enerji Verimliliğine Sahip Bina Uygulamaları

Türkan Göksal Özbalta, Yusuf Yıldız

Enerji talebinin sürekli artması, fosil kaynakların kısıtlı olması, çevresel sorunlar gibi nedenler ve enerji tüketiminde yaklaşık %35-%40’lık bölümün yaşam alanlarındaki konfor koşullarının sağlanabilmesi için harcanması, enerji verimli bina tasarımını zorunlu kılmaktadır.

Binalarda enerji tüketimini ve çevresel sorunları azaltmak amacı ile Avrupa Birliği ülkelerinden başlamak üzere giderek yaygınlaşan Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği kapsamında, çeşitli standart ve düzenlemeler ile yaklaşık sıfır enerjili bina tasarım parametrelerinin oluşturması söz konusudur.

Çalışmada özellikle soğuk iklim bölgesinde yer alan pasif bina uygulamasına öncülük eden Kranichstein-Darmstadt ve Hannover’de bulunan Kronsberg Yerleşimi ile sıfır emisyonlu yerleşim olarak anılan zero:e park uygulamaları, yapı kabuğu kuruluşu, yenilenebilir enerji kaynaklarının mimariye entegre edilmesi açılarından ele alınmaktadır.