Örnek Bir Malzemede Lineer Isı İletiminin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi

Örnek Bir Malzemede Lineer Isı İletiminin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi

Güven Özçelik, Deniz Yılmaz, Timuçin İnce, Ahmet Can

Literatür çalışmaları incelendiğinde; metalik malzemelerin, yapı malzemelerinin ve karma malzemelerin ısı iletim katsayılarının belirlenmesini, birbirine göre üstünlüklerinin ve zafiyetlerinin tespitini sağlayan bir sisteme ihtiyaç olduğu gözlemlenmiştir.

Yapılan bu gözlemler sonucunda, herhangi bir saf malzemenin ya da içeriğindeki malzeme özellikleri belli olan herhangi bir bileşim ya da alaşımın ısı iletim katsayılarının daha kolay bir yoldan belirlenerek akademik çalışmalara aktarılması ihtiyacı olduğu açıktır.

Bu çalışmada, farklı tip malzemelerin deneysel ve sayısal çalışması yapılarak sayısal modelin gerçeğe uygunluğunun gösterilmesi ve diğer malzemeler için de kullanılmasının teşviki amaçlanmıştır. Bu maksatla metalik malzemelerin, yapı malzemelerinin ve karma malzemelerin ısı iletim katsayılarının belirlenmesi sonucu özellikle arkeolojik bulgulardan elde edilen veya tarihi yapılarda mevcut olan taş, ahşap ve benzeri malzemelerin ısı iletim katsayılarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmada seçilen temel malzemelerin deneysel ve sayısal ısı iletim katsayısı tespiti yapılmıştır.