Bina Enerji Tüketiminin Isıl Modellenmesi

Bina Enerji Tüketiminin Isıl Modellenmesi

İbrahim Koç, Ersin Sayar, İ.Cem Parmaksızoğlu

Bu çalışmada, ısı kaybı ve kazancının sadece pencere ve dış duvardan olduğu varsayılan bir odanın ısıl modeli çıkartılmıştır. Pencere ve dış duvarların paralel bağlı levhalar olduğu kabul edilmiş ve bir boyutlu zamana bağlı ısı iletimi denklemleri sonlu farklar yöntemi kullanılarak çözülmüştür. Modelin doğruluğunu ispatlamak ve uygulanmasını göstermek amacıyla seçilen çeşitli uygulama problemleri sürekli rejim problemlerinin analitik çözümleri ile karşılaştırılarak ve gittikçe karmaşık hale getirilerek çözülmüştür. Çalışmanın amacı binaların TS EN ISO 13790 standardına göre yapılan uygulama çözümlerini karşılaştıracak basit bir dinamik ısı kaybı modeli geliştirmek ve daha karmaşık uygulamalar için daha esnek bir ısıl model geliştirmektir.