Bilgisayar Destekli Kanal Tasarımı İle Kanal Yalıtımının Değerlendirilmesi

Bilgisayar Destekli Kanal Tasarımı İle Kanal Yalıtımının Değerlendirilmesi

Handan Karadeniz, Hasan Özgüç Divarcı, Deniz Yılmaz, İ. Timuçin İnce, Ahmet Can

Yüksek katlı binaların ve toplu yaşam alanlarının giderek artması inşaat sektörü ile birlikte mekanik tesisat sektörünün de önemini daha da arttırmıştır. Mekanik tesisat içerisinde ise en önemli konulardan biri havalandırma tesisatıdır. Binalarda doğal yollardan havalandırmanın yetersiz kaldığı veya mümkün olmadığı durumlarda mekanik havalandırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çalışmada İstanbul ilinde bulunan ve 650 kişi kapasitesine sahip bir konferans salonunun kanal tasarımı bir paket program aracılığı ile eşit hız, eşit basınç kaybı ve statik geri kazanım yöntemleriyle hesaplanarak yalıtımlı ve yalıtımsız durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnşaat Birim Fiyatları (2015) listesine göre maliyet analizleri karşılaştırılmıştır.