Urla-İzmir’de Bulunan Müstakil Bir Ev İçin Bütünleşik Hibrit Sistem Analizi

Urla-İzmir’de Bulunan Müstakil Bir Ev İçin Bütünleşik Hibrit Sistem Analizi

Caner Eser, Faruk Öner, Oğuz Başoğlu, Levent Bilir, Nurdan Yıldırım Özcan, Hüseyin Günhan Özcan

Günümüzde enerjiye olan talep artan nüfus ve gelişen teknoloji ile giderek artmakta olup, bu enerji talebini karşılamak için çoğunlukla çevresel açıdan zararlı etkileri bulunan fosil yakıtlara yönelim söz konusudur. Bu çalışma ile sürdürülebilir ve çevre dostu olan fotovoltaik paneller, bir rüzgâr türbini ve hava kaynaklı bir ısı pompasından oluşan hibrit sistem aracılığı ile İzmir, Urla’da 3 kişinin yaşadığı, 150 m2 alana sahip, iki katlı, müstakil bir evin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. Kullanılan fotovoltaik panel ve rüzgar türbini kapasitesi sırasıyla 5.46 kW ve 3 kW’tır. Evin iklimlendirme ihtiyacı TSE2164 ve ASHRAE standartlarına uygun şekilde hesaplanmış, aydınlatma için gerekli elektrik ihtiyacı ise Design Builder ve Energy Plus yazılımı ile hesaplanmıştır. Güneş enerjisi ile ilgili hesaplamalar için MatLab ve PVSol programları, rüzgâr enerjisi hesapları için ise Weibull dağılım fonksiyonu hesaplanarak MatLab programı kullanılmıştır. Güneş ve rüzgâr enerjilerinden bir tanesi yeterli enerjiyi üretmediği zaman açıkta kalan elektrik enerji ihtiyacı diğer kaynaktan sağlanabilir. En kötü senaryoda, elektrik şebekeden satın alınacaktır. Fazla üretim olduğu zaman ise elektrik şebekeye verilecektir. Çalışma sonucunda evin enerji ihtiyacının aylık ve yıllık olarak hibrit sistemden karşılanma oranları ortaya konulmuştur. Sistemin mart ile kasım ayları arasında evin tüm ihtiyacını karşıladığı gibi ihtiyaç fazlası elektrik ürettiği hesaplanmış, aralık ile şubat ayları arasında ise evin ihtiyacına yeterli üretimi gerçekleştiremediği görülmüştür. Yıllık bazda sistem evin ihtiyacının %50.9’u fazla elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. Söz konusu bu fazla elektrik şebekeye satılarak finansal getiri elde edilebilecektir. Bu finansal getiri ile sistem kendisini yaklaşık 7 buçuk yılda geri ödeyebilecektir.