Toplu Kullanım Alanlarında Evaporatif Soğutma Teknolojileri: Örnek Bir Uygulama

Toplu Kullanım Alanlarında Evaporatif Soğutma Teknolojileri: Örnek Bir Uygulama

Fırat Özdemir, Ali Güngör, Ali Kaygın

İklimlendirme uygulamaları, enerji tüketiminin büyük bir bölümünü oluşturan, yüksek işletme maliyetli uygulamalardır. Ülkemiz gibi ılıman iklime sahip ülkelerde özellikle yaz aylarında iklimlendirmede harcanan enerji miktarı yükselmektedir. Ayrıca insanların toplu olarak kullandığı kafeterya, avm gibi açık alanlardaki ortam havasının konfor şartlarına ulaştırılabilmesi için oldukça karmaşık sistemlerin kurulumunun ve işletilmesinin gerekliliği doğmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar yüksek verimli iklimlendirme sistemlerinin geliştirilmesi konusunda yoğunlaşmaktadır. Bilinen en eski iklimlendirme sistemlerinden olan evaporatif soğutma sistemleri, gerçekleştirilen çalışmalar ışığında geliştirilerek bu sorunlara yüksek oranda çözüm sunan sistemler ortaya çıkarılmıştır. Evaporatif soğutucular yapıları gereği düşük maliyetli ve açık alan soğutmasına uygun cihazlardır. Bu sistemler pek çok uygulama alanına sahip olduğu gibi diğer sistemlerle entegre kullanımları da yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada ise bir kafeterya ortamında hâlihazırda kurulu olan bir Evaporatif soğutma cihazının ölçümleri gerçekleştirilmiş ve çalışma karakteristikleri incelenerek termodinamik analizler yapılmış ve sistem verimliliği ortaya konulmuştur.