Farklı Türdeki Hava Temizleme Cihazlarının Biyoaerosol Giderim Etkinliklerinin Kıyaslanması

Farklı Türdeki Hava Temizleme Cihazlarının Biyoaerosol Giderim Etkinliklerinin Kıyaslanması

Ezgi Öğün, Parisa Babaei, Gülen Güllü

Kapalı ortam hava kirliliği çevre sağlığı riskleri arasında ilk beşte yer almaktadır. Bu riski azaltmak için en iyi yol, kirletici kaynaklarını kontrol etmek ve ortamı havalandırmaktır. Bu tedbirler yetersiz ise, bir hava temizleme cihazı yararlı olabilmektedir. İç ortamlarda kullanılan hava temizleme cihazları havadaki alerjenleri, partikül madde, biyoaerosoller, koku ve gaz kirleticilerin seviyelerinin kontrol edilmesine yardımcı olabilmektedir. Bu çalışmada, iç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla, piyasada satılan iki farklı türdeki, foto-plazma ve radikal üreterek hava temizlemeye yönelik geliştirilmiş portatif hava temizleme cihazlarının antimikrobiyal etkinliklerinin tespitine yönelik olarak yapılan deneysel çalışmaların sonuçları verilmektedir. İç ortamı temsil etmek üzere sızdırmaz özelliğe sahip 1m3 hacimde camdan yapılmış bir oda modeli kullanılmıştır. İç ortamda en sık görülen mikroorganizmaların çözeltileri (Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Staphylococcus aureus) nebülizatör sistemi ile cam reaktöre enjekte edilmiştir. Hava temizleme cihazlarının hem çalıştığı hem de çalışmadığı koşullarda cam odadan belirli aralıklarla biyoaerosol örnekleri alınarak ortamdaki bakterilerin konsantrasyon değişimi izlenmiştir. Sonuçlara göre incelemesi yapılan her iki hava temizleme cihazının da iç ortam havasında mikroorganizma konsantrasyonunun azalmasında etkili olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte foto plazma cihazı, serbest radikal üreten cihaza göre E. coli, S. aureus ve A. baumannii için sırasıyla %32,5 %17,4 ve %9,3 daha yüksek giderim etkinliği göstermiştir. Her iki cihazın da en yüksek giderim sağladığı tür S. aureus olmuştur.