Kullanıcı Etkileşimli Dinamik Termostat Kontrolü İle Isıl Konforun Sağlanması

Kullanıcı Etkileşimli Dinamik Termostat Kontrolü İle Isıl Konforun Sağlanması

Tuğçe Aker, Nurdil Eskin

Yapılan çalışmalar, iklimlendirme sistemlerinin uygun şekilde kontrol edilmemesi nedeniyle kullanıcıların gün boyunca konforsuz ortamlarda kalmak zorunda olduğunu göstermektedir. Bu durum kullanıcıların performansını ve sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Yaşanan bu problemin önüne geçmek için iklimlendirme sistemleri değişen iç ortam koşullarını ve kullanıcıların ısıl konfor ihtiyaçlarını göz önüne alarak gün boyunca dinamik bir şekilde kontrol edilmelidir. Bu amaçla birçok çalışma gerçekleştirilmiş olup bu çalışmada birçok çalışmada kullanılmaya başlayan bir metot olan “Kullanıcı Etkileşimli Yaklaşım” incelenecektir.

Bu çalışmada, ısıl konforu basit ve doğru bir şekilde optimize edebilecek bir kullanıcı etkileşimli optimizasyon metodu incelenmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesinde bulunan bir açık plan ofiste seçili yöntem uygulanmış ve yöntemin performansı Design Builder ve EnergyPlus programları kullanılarak incelenmiştir.