Hastane Havalandırma Standartlarında Yeni Yaklaşımlar, Kabul Kriterleri, Test ve Muayene

Hastane Havalandırma Standartlarında Yeni Yaklaşımlar, Kabul Kriterleri, Test ve Muayene

Ali Boylu

Sağlık tesislerinde havalandırma sistemlerinin gerekli standartlara uygun kurulamaması veya var olan uygunluğun korunamaması durumunda hastalar için artan sağlık riskleri meydana gelecektir. Cerrahi alan enfeksiyonu ile operasyon odası hava kalitesi arasında bulaşma riski açısından ilişki olduğu ispatlanmıştır. Benzer ilişkinin yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalar ile farklı tıbbi işlemlerin uygulandığı diğer alanlar için de geçerli olduğu bilinmektedir.

Hijyenik açıdan kritik bir ortamdaki zararlı mikro-organizmaları seyreltmek ve bertaraf etmek amacıyla kurulan havalandırma sisteminin başarısızlığı hastaları kabul edilemez seviyelerde hava kaynaklı kirliliğe maruz bırakabilir. Yasal gerekliliklerin yerine getirilmediğinin kanıtlanması ise kovuşturma nedeni olabilir ve işletmecilere karşı özel davalar açılmasına yol açabilir.

Hastane havalandırma sistemlerinin tasarımı, kurulumu, test ve devreye alınmasının, işletme ve bakım aşamalarının her biri ayrı bir uzmanlık alanı gerektirir.

Bu sunumda yeni kurulan ya da mevcut tesislerde bina yaşam döngüsü boyunca etkin olarak sürdürülebilirliğin sağlanması için gerekli standartlar, denetleyici mekanizmaların uygulaması gereken periyodik kontroller ile test ve muayene yöntemleri ele alınmıştır.