Isı Yalıtım Uygulamalarında Isı Köprüsü Etkisinin Nümerik Olarak İncelenmesi

Isı Yalıtım Uygulamalarında Isı Köprüsü Etkisinin Nümerik Olarak İncelenmesi

Burak Türkan, Ahmet Serhan Canbolat, Akın Burak Etemoğlu

Enerji tüketimi, teknolojik gelişme ve hızla artan nüfusa paralel olarak tüm dünyada sürekli artmaktadır. Büyüyen enerji tüketimi ise ulusal harcamaların artışına ve çevre kirliliğine yol açmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda daha verimli enerji kullanımının dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmada, Avrupa ülkelerinde ve dünyada enerji tasarrufu için uygulanan ısı yalıtım konusu incelenmiştir. Optimum yalıtım kalınlığının bulunması hem enerji tasarrufu hem de ısıl konfor açısından önemlidir. Yapılan çalışmada duvarın dış ve iç yüzeyine uygulanan farklı kalınlıktaki yalıtım sonuçları birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Duvarın hem dış hem de iç yüzeyinin sıcaklık değişimleri elde edilmiştir. Bunun için binalarda yalıtım etkisinin görülebileceği ısı köprüsünün oluştuğu kolon kiriş yapısı nümerik olarak modellenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre duvarın dış yüzeyine uygulanan yalıtım etkisinin, iç yüzeyine göre daha önemli olduğu görülmüştür.