Vakum Soğutma Tekniğinin Fesleğen İçin İncelenmesi

Vakum Soğutma Tekniğinin Fesleğen İçin İncelenmesi

Neslihan Çolak Güneş, Orhan Ekren

Günümüzde gıdaların taze ve doğal olarak tüketilmesine yönelik talebin artması ile gıda muhafaza yöntemleri arasında soğutmaya olan ilgi de artmıştır. Soğukta muhafaza sırasında gıdalarda kimyasal reaksiyonlar ve enzimatik faaliyetler gecikmekte, mikroorganizmaların çoğalma hızları ve aktiviteleri yavaşlamakta, dolayısıyla gıdaların dayanım süreleri daha uzun olmaktadır. Bu çalışmada, günlük yaşantımızda vazgeçilmez olan gıdaların soğutulması için kullanılan soğutma yöntemlerinden vakum soğutma yöntemi, farklı gıdalar için kullanılabilirliği ve soğutma performansı açısından incelenmiştir. Ayrıca, küçük ölçekli bir vakum soğutma düzeneği kurularak, bu sistemde taze fesleğenin soğutma denemeleri yapılmıştır. Denemeler sonunda fesleğen sıcaklığı 20oC den yaklaşık 10oC’ye 10 dakika gibi kısa bir süre içinde indirilebilmiştir.