Dini Yapıların Isıl Konforunun İncelenmesi: Marmara İlahiyat Cami ve Hz. Ali Cami Örneklemeleri

Dini Yapıların Isıl Konforunun İncelenmesi: Marmara İlahiyat Cami ve Hz. Ali Cami Örneklemeleri

Ahmet Bircan Atmaca, Gülay Zorer Gedik

Camiler, günün farklı saatlerinde, aralıklarla kullanılan ve günlere bağlı olarak kullanım yoğunluğu değişen dini yapılardır. Bu nedenle tipik bir konut veya ofis tipi binalardan ısıl konfor açısından farklı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mevcut çalışmada camiye gelen insanların kendilerini konforlu hissetmeleri için, biri doğal ve diğeri mekanik havalandırmaya sahip, farklı ısıtma – soğutma sistemli camilerin iç çevre koşullarının ısıl konforunun ölçülmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ölçümleri yapılacak olan camiler, ılıman nemli bir iklime sahip olan İstanbul ilinde bulunmaktadır. Camiler, 2012 yılı sonrasında modern malzeme ve yapım teknikleriyle inşa edilmiştir. Marmara İlahiyat Camii modern üslupta kırlangıç tavan tekniği ile inşa edilirken Hz. Ali Cami klasik üslup Osmanlı Cami mimarisinden esinlenilerek yapılmıştır. Marmara İlahiyat Cami’nde iklimlendirme sistemleri kullanılarak mekanik yollarla ısıtma, soğutma ve havalandırma yapılmaktadır. Hz. Ali Cami’nde pencerelerden doğal havalandırma yapılmakta, klimalarla ısıtma sağlanmaktadır. Ölçümler, iç ortamın ısıl konfor parametreleri olan hava sıcaklığı, bağıl nem, hava devinim hızı ve ortalama ışınım sıcaklığı parametrelerine göre yapılmıştır. Ölçümler için, Testo 480 ısıl konfor ölçüm cihazı kullanılmış ve 2016 Aralık ayında, nispeten kullanımın yoğun olduğu hafta içi günleri(Pazartesi’den Cuma’ya), öğle vakitlerinde yapılmıştır. Elde edilen veriler Fanger’in kullanıcı memnuniyeti modeline göre PMV-PPD grafik indisleriyle değerlendirilmiştir. ISO 7730 standartına göre de değerlendirmeler yapılmıştır. Değerlendirme sonucundaki bulgular belirtilerek, öneriler sunulmuştur.