Hibrit Tip Kapalı Çevrim Soğutma Kulelerinin Teknik İncelemesi

Hibrit Tip Kapalı Çevrim Soğutma Kulelerinin Teknik İncelemesi

Toros Arslanyan, Görkem Zengin

Bu çalışmanın amacı, hibrit tip soğutma kulesinin çalışma prensibi, diğer soğutma ünitelerine olan teknik avantajları ve enerji verimliliği yönünden incelenmesidir.

Bildiride hibrit tip kapalı çevrim soğutma kulesi, kuru/adyabatik soğutucu ve standart tip kapalı çevrim soğutma kulesi, Ankara ili için bir yıllık kullanım koşullarında su tüketimleri, güç ihtiyaçları/enerji tüketimleri ve işletme maliyetleri bakımlarından karşılaştırılmaları yapılmıştır.

Hibrit tip kapalı çevrim soğutma kuleleri, temelinde evaporatif, adyabatik ve kuru soğutma metotlarının tek ünite içerisinde istenilen kombinasyonlarda çalıştırılmasına olanak veren bir soğutma ünitesidir.