Bir Ofis Odasındaki Termal Akışın Kış Şartlarında Sayısal Olarak İncelenmesi

Bir Ofis Odasındaki Termal Akışın Kış Şartlarında Sayısal Olarak İncelenmesi

Bahadır Erman Yüce, Erhan Pulat

Bu çalışmada bir ofis hacmi içerisindeki hava akışı, sıcaklık ve türbülans kinetik enerjisi dağılımları havalandırma verimliliğini tahmin edebilmek adına incelenmiştir. Oda duvar tipi bir klimayla kış koşulları dikkate alınarak ısıtılmıştır. Akış türbülanslı, sürekli, sıkıştırılamaz ve üç boyutludur. Korunum denklemleri hesaplamalı akışkanlar dinamiği (had) kodu olan Ansys-Fluent ile çözülmüştür. İlk olarak, standart k-ε (Std. k-ε) türbülans modeli ve standart duvar fonksiyonu yaklaşımı ile ağdan bağımsızlık çalışması yapılmıştır ardından beş farklı Reynolds Avaraged Navier-Stokes (RANS) tabanlı iki denklemli türbülans modeli ve yakın duvar yaklaşımları karşılaştırılmıştır. Daha sonra elde edilen bu sonuçlar oda havalandırması çalışmalarında iyi bilinen Annex20 odasından elde edilmiş deneysel verilerle doğrulanmıştır. k-ε tabanlı tüm modellerin benzer sonuçlar vermesine rağmen Std. k-ε modeli ve std. Duvar yaklaşımı sık kullanımı ve nümerik robustluğundan dolayı tercih edilmiştir. Hesaplamalar üç farklı giriş hızı (1.5, 2.0, and 3.0 m/s) ve üç farklı giriş sıcaklığını içeren dokuz farklı durum için yapılmıştır (298, 300, and 303 K). Elde edilen bulgularla havalandırma giriş şartlarının havalandırma verimliliği ve ısıl konfor üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır.