Farklı Lamel Tiplerinin Kanatlı Borulu Isıtma Bataryası Performansı Üzerine Etkilerinin Sayısal Yöntemlerle Karşılaştırılması

Farklı Lamel Tiplerinin Kanatlı Borulu Isıtma Bataryası Performansı Üzerine Etkilerinin Sayısal Yöntemlerle Karşılaştırılması

Ayhan Onat, Mert Ekin Özkan, Görkem Zengin

Kanatlı borulu ısı değiştiricilerin uygun tasarımı ve seçimi, enerji verimliliği açısından çok önemlidir. Enerji verimli ürünlerin tasarımı ve seçimi, ekonomik ve ekolojik olarak büyük avantajlar sağlamaktadır.

Bu çalışmanın amacı, değişik lamel tiplerine sahip kanatlı borulu ısıtma bataryalarının kapasite ve basınç kaybı gibi performans değerlerinin sayısal yöntemlerle hesaplanarak karşılaştırma yapılmasına bağlı olarak enerji verimli ürün tasarımına destek vermektir.

Yapılan bu çalışmada, aynı şartlarda çalışan aynı geometrik özelliklerdeki ısıtma bataryalarında farklı lamel tiplerinin kullanılmasıyla oluşan performans farklılıkları sayısal yöntemlerle incelenmiştir. Isı değiştirici kapasite hesapları yapılırken ε-ntu yöntemi kullanılmıştır.