İki Kademeli Bir Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminde Eşanjör Kullanımının Termodinamik Açıdan İncelenmesi

İki Kademeli Bir Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminde Eşanjör Kullanımının Termodinamik Açıdan İncelenmesi

Kenan Saka

Bu çalışmada iki kademeli su – LiBr çözeltisi ile çalışan seri akışlı bir absorbsiyonlu soğutma sisteminde ısı geri kazanım amacıyla kullanılan eşanjörlerin soğutma performans katsayısı ve sistem elemanlarına ait kapasiteler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Literatürde yer alan kütle ve enerji dengesi denklemleri yardımıyla absorbsiyonlu soğutma sisteminin kapasitesini ve verimliliğini hesaplayabilen bir simülasyon modeli oluşturulmuştur. Denklemleri hesaplatmak için Delphi üzerinde bir simülasyon programı geliştirilmiştir. Sistemde iki farklı eşanjör yer almaktadır, eşanjör etkenliğine bağlı olarak sistem performansının ve elemanların ısıl kapasitelerinin değişimi belirtilen çalışma şartları altında grafikler yardımıyla gösterilmiştir. Sonuç olarak yüksek sıcaklıklı eşanjörün diğer eşanjöre göre sistem performansı üzerinde daha etkili olduğu görülmüştür.