Hidrojen Üretiminde Sülfür İyot (S-I) Termokimyasal/Hibrit Çevriminin Enerji ve Ekserji Analizi

Hidrojen Üretiminde Sülfür İyot (S-I) Termokimyasal/Hibrit Çevriminin Enerji ve Ekserji Analizi

Fatih Yılmaz, Reşat Selbaş

Termokimyasal-hibrit çevrimler ısı eve elektrik kullanarak termal bir dizi kimyasal reaksiyon sonucunda suyun oksijen ve hidrojene ayrıştırırlar. Bu çalışmada orta sıcaklık uygulamalarından olan sülfür iyot termokimyasal çevriminin farklı reaksiyon sıcaklıklarında ve referans çevre sıcaklıklarında çevrimin enerji ve ekserji analizi incelenmiştir. 25 oC referans çevre sıcaklığında çevrimin enerji ve ekserji verimleri sırasıyla %43,85 ve %62,35 olarak hesaplanmıştır.