Yeşil Bina Yaklaşımında Rüzgâr ve Güneş Birleşik Sistemlerinin Termodinamik Analizi

Yeşil Bina Yaklaşımında Rüzgâr ve Güneş Birleşik Sistemlerinin Termodinamik Analizi

Oğuzhan Yıldız, Selim Aksar, Yusuf Sayıcı, Zafer Utlu

Konut sektöründe enerji verimliliğinin artırılması konusundaki yoğun çabalar devam etmektedir. Bu sektörde ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemlerinde enerji tüketimi oldukça fazla kullanılmaktadır. Bu nedenle binalarda enerjinin daha verimli kullanılması ve enerji kayıplarının azaltılması gerekmektedir. Bu çalışmada yeşil binalardaki elektrik ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar ve güneş enerjisini entegre ederek uygulama binasının elektrik enerji ihtiyacının birleşik sistemden karşılanması sağlanmıştır. Ayrıca sistemde kullanılan bileşenlerin termodinamik analizleri yapılmıştır. Entegre sistemin alt bileşenlerinin enerji ve ekserji verimlilikleri analiz edilmiştir.